หุ่นจำลองกระดูกเชิงกรานมนุษย์สำหรับสาธิตการคลอด
หุ่นจำลองกระดูกเชิงกรานมนุษย์ส...
024-0151-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดและให้สารน้ำ
หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดและให้...
024-0150-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกปฏิบัติเย็บฝีเย็บ
หุ่นฝึกปฏิบัติเย็บฝีเย็บ...
024-0149-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)ผู้ใหญ่พร้อมชุดจำลองสถานการณ์
หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS...
024-0148-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 53 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการกำจัดสิ่งแปลกปลอมในช่องหู
หุ่นฝึกการกำจัดสิ่งแปลกปลอมในช...
024-0146-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก(แบบครึ่งซีก)
หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก(...
024-0145-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก(แบบครึ่งซีก)
หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก(...
024-0144-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก(แบบครึ่งซีก)
หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก(...
024-0143-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการตรวจหู
หุ่นฝึกการตรวจหู...
024-0142-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการเจาะช่องท้อง
หุ่นฝึกการเจาะช่องท้อง...
024-0147-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 8 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube Airway (ANES)
Endotracheal tube Airway (ANES...
Endotracheal tube Airway (ANES)
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 58 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสาธิตการทำคลอดแบบเต็มตัว
หุ่นจำลองสาธิตการทำคลอดแบบเต็ม...
024-0141-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

โมเดลจำลองการฝึกทักษะการซ่อมแซมเส้นเอ็น
โมเดลจำลองการฝึกทักษะการซ่อมแซ...
024-0140-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fiber-Oftic ยี่ห้อ Riester
ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fibe...
024-0012-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fiber-Oftic ยี่ห้อ Riester
ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fibe...
024-0011-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fiber-Oftic ยี่ห้อ Riester
ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fibe...
024-0010-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fiber-Oftic ยี่ห้อ Riester
ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fibe...
024-0009-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 8 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fiber-Oftic ยี่ห้อ Riester
ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fibe...
024-0008-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fiber-Oftic ยี่ห้อ Riester
ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fibe...
024-0007-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ(AED) ยี่ห้อ ZOLL
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ...
024-0004-6515-027-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 20 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ยี่ห้อ omron รุ่น HEM-7121
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัต...
024-0017-6515-069-0006ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ยี่ห้อ omron รุ่น HEM-7121
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัต...
024-0016-6515-069-0006ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความดันแบบปรอทชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ ALPK2 รุ่น 300V
เครื่องวัดความดันแบบปรอทชนิดตั...
024-0015-6515-069-0006ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการเจาะน้ำข้อเข่าและการ Skeletal
หุ่นฝึกการเจาะน้ำข้อเข่าและการ...
024-0139-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการพันเฝือกขา
หุ่นฝึกการพันเฝือกขา...
024-0138-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 14 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการพันเฝือกแขน
หุ่นฝึกการพันเฝือกแขน...
024-0137-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการทำ Closed Reduction ของ Colles
หุ่นฝึกการทำ Closed Reduction ...
024-0136-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตการฝึกฉีดยาข้อมือ
หุ่นสาธิตการฝึกฉีดยาข้อมือ...
024-0135-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ยี่ห้อ Jumper รุ่น JPD-500D
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเ...
024-0005-6530-003-0004ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 10 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ยี่ห้อ Jumper รุ่น JPD-500D
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเ...
024-0004-6530-003-0004ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ยี่ห้อ Jumper รุ่น JPD-500D
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเ...
024-0003-6530-003-0004ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ยี่ห้อ Jumper รุ่น JPD-500D
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเ...
024-0002-6530-003-0004ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ยี่ห้อ Jumper รุ่น JPD-500D
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเ...
024-0001-6530-003-0004ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหารทางจมูก
หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหารทางจมู...
024-0134-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตการฝึกใส่สายสวนทางหลอดเลือดสายสะดือทารก
หุ่นสาธิตการฝึกใส่สายสวนทางหลอ...
024-0133-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องมือใช้ในการส่องหลอดลม Laryngoscope Blade
ชุดเครื่องมือใช้ในการส่องหลอดล...
024-0006-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 24 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องมือใช้ในการส่องหลอดลม Laryngoscope Blade
ชุดเครื่องมือใช้ในการส่องหลอดล...
024-0005-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกหัดใส่สายสวนที่ Central vein
หุ่นจำลองสำหรับฝึกหัดใส่สายสวน...
024-0132-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการใส่สายระบายทรวงอก(แบบ 2 ข้าง)
หุ่นฝึกการใส่สายระบายทรวงอก(แบ...
024-0131-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกฟังเสียงหัวใจและปอด ยี่ห้อ Gaumard (งบลงทุน สบพช)
หุ่นฝึกฟังเสียงหัวใจและปอด ยี่...
024-0130-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจแบบฝึกใส่ท่อหายใจได้ ยี่ห้อ Gaumard (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองฝึกฟังเสียงหัวใจและเส...
024-0129-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ ยี่ห้อ KYOTO KAGAKU ประเทศญี่ปุ่น (งบลงทุน สบพช)
หุ่นฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ให...
024-0128-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดฝึกทักษะด้านการวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์จำลอง ยี่ห้อ Sonosim (งบลงทุน สบพช)
ชุดฝึกทักษะด้านการวินิจฉัยโรคด...
024-0127-212/ชุดฝึกทักษะ
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจในทารกแรกเกิด
หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ...
024-0126-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 11 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองเด็กทารกสำหรับฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองเด็กทารกสำหรับฝึกช่วย...
024-0125-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 55 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

กล้องส่องคอสำหรับช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดมีจอภาพแบบพกพา
กล้องส่องคอสำหรับช่วยใส่ท่อช่ว...
024-0001-6515-087-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 27 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการดูแลท่อหลอดลมคอ
หุ่นฝึกการดูแลท่อหลอดลมคอ...
024-0124-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 19 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ยี่ห้อ Philips รุ่น DFM100 สหรัฐอเมริกา
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ยี...
024-0003-6515-027-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

โคมไฟส่องตรวจ (LED) 3 ดวง ชนิดล้อเลื่อน
โคมไฟส่องตรวจ (LED) 3 ดวง ชนิด...
024-0001-6530-005-0005ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 40 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง
หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง...
024-0113-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 17 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกเด็กจำลองการฝึกทักษะการตรวจเจาะไขสันหลัง
หุ่นฝึกเด็กจำลองการฝึกทักษะการ...
024-0122-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 16 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)เด็กพร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรม
หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS...
024-0121-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 20 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการเจาะหลอดลม
หุ่นฝึกการเจาะหลอดลม...
024-0120-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ไมล์ประชุมทางไกล ยี่ห้อ YEALINK รุ่น CP900
ไมล์ประชุมทางไกล ยี่ห้อ YEALIN...
024-0029-5965-001-0003ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นโครงกระดูก XC-101 180CM SKELETON
หุ่นโครงกระดูก XC-101 180CM SK...
หุ่นโครงกระดูก XC-101 180CM SKELETON
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดให้สารน้ำ
หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดให้สาร...
024-0119-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 35 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกการให้สารน้ำทางไขกระดูกผู้ใหญ่
หุ่นจำลองสำหรับฝึกการให้สารน้ำ...
024-0117-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองการฝึกปฏิบัติการ ดูดเสมหะ การให้อาหารทางสาย
หุ่นจำลองการฝึกปฏิบัติการ ดูดเ...
024-0118-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 37 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ยี่ห้อ Mindray รุ่น BeneHeart D3 ประเทศจีน
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ยี...
024-0002-6515-027-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 166 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกตรวจเต้านมแบบมีพยาธิสภาพ
หุ่นฝึกตรวจเต้านมแบบมีพยาธิสภา...
024-0116-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 8 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองการบีบน้ำนมด้วยมือ
หุ่นจำลองการบีบน้ำนมด้วยมือ...
024-0115-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่
หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำ...
024-0114-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท่อนำแสงได้ ยี่ห้อ Riester
เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท...
024-0004-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท่อนำแสงได้ ยี่ห้อ Riester
เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท...
024-0003-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หัวตรวจอวัยวะภายในด้วยเคลื่อนเสียงความถี่สูง ชนิด 3 รูปแบบ
หัวตรวจอวัยวะภายในด้วยเคลื่อนเ...
024-0002-6525-006-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 23 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

อุปกรณ์วัดความดันลูกตา Tomometer
อุปกรณ์วัดความดันลูกตา Tomomet...
024-0002-6515-076-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท่อนำแสงได้ ยี่ห้อ Riester
เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท...
024-0002-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 53 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท่อนำแสงได้ ยี่ห้อ Riester
เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท...
024-0001-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 84 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการอัลตร้าซาวด์สำหรับเจาะน้ำในช่องปอดและหัวใจ
หุ่นฝึกการอัลตร้าซาวด์สำหรับเจ...
024-0112-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 19 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ลำโพงสนามพร้อมไมโครโฟน (รุ่น APS-107)
ลำโพงสนามพร้อมไมโครโฟน (รุ่น A...
024-0012-5835-001-0002ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ลำโพงสนามพร้อมไมโครโฟน (รุ่น APS-107)
ลำโพงสนามพร้อมไมโครโฟน (รุ่น A...
024-0011-5835-001-0002ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Spotlight Presentation Remote
Spotlight Presentation Remote...
024-0004-5835-014-0002ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Spotlight Presentation Remote
Spotlight Presentation Remote...
024-0003-5835-014-0002ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Spotlight Presentation Remote
Spotlight Presentation Remote...
024-0002-5835-014-0002ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Spotlight Presentation Remote
Spotlight Presentation Remote...
024-0001-5835-014-0002ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกปฏิบัติเย็บฝีเย็บ
หุ่นฝึกปฏิบัติเย็บฝีเย็บ...
024-0111-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการคลำหน้าท้องเพื่อตรวจครรภ์และฟังเสียงหัวใจทารก
หุ่นฝึกการคลำหน้าท้องเพื่อตรวจ...
024-0110-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 11 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตฝึกฝังยาคุมกำเนิดชนิดท่อนแขน
หุ่นสาธิตฝึกฝังยาคุมกำเนิดชนิด...
024-0109-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 10 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นแขนเด็กสำหรับให้น้ำเกลือ
หุ่นแขนเด็กสำหรับให้น้ำเกลือ...
024-0108-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ยี่ห้อ MINDRAY รุ่น BENEHERAT D1
เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ...
024-0001-6515-027-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 50 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

กล้องโทรทรรศน์ ชนิด 2 ตา ยี่ห้อ OLYMPLUS รุ่น CX23 LED
กล้องโทรทรรศน์ ชนิด 2 ตา ยี่ห้...
024-0003-6650-002-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดตรวจตา ยี่ห้อ Rister รุ่น R3723
ชุดตรวจตา ยี่ห้อ Rister รุ่น ...
024-0012-6515-076-0003ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 36 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดตรวจตา ยี่ห้อ Rister รุ่น R3723
ชุดตรวจตา ยี่ห้อ Rister รุ่น ...
024-0011-6515-076-0003ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 30 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องป้องกันไฟตกไฟเกินพร้อมติดตั้ง
เครื่องป้องกันไฟตกไฟเกินพร้อมต...
024-0001-6115-001-0018ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นทารกฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานพร้อมอุปกรณ์ประมวลผลแบบไร้สาย
หุ่นทารกฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้...
024-0107-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 14 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นเด็กฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานพร้อมชุดประมวลผล
หุ่นเด็กฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้...
024-0106-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก
หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก...
024-0105-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 40 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก
หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก...
024-0104-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 10 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก
หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก...
024-0103-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ
หุ่นจำลองฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ...
090-0102-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 8 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกตรวจทารกในครรภ์
หุ่นฝึกตรวจทารกในครรภ์...
024-0101-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกสูติศาสตร์ประเมิน ปากมดลูก ท่าคลอด และเย็บแผลฝีเย็บ
หุ่นฝึกสูติศาสตร์ประเมิน ปากมด...
024-0100-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 15 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการตรวจทวารหนักและต่อมลูกหมาก
หุ่นฝึกการตรวจทวารหนักและต่อมล...
024-0099-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 18 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ (งบลงทุน สบพช)
หุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตร...
024-0098-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 11 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองทารกแรกเกิด
หุ่นจำลองทารกแรกเกิด...
024-0097-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองทารกแรกเกิด
หุ่นจำลองทารกแรกเกิด...
024-0096-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 8 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการตรวจจอประสาทตา แบบจอ LED
หุ่นฝึกการตรวจจอประสาทตา แบบจอ...
024-0095-212/หุ่น
🔘 จักษุวิทยา
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการเจาะน้ำไขสันหลัง
หุ่นฝึกการเจาะน้ำไขสันหลัง...
024-0094-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการใส่สายระบายทรวงอก (แบบ 2 ข้าง)
หุ่นฝึกการใส่สายระบายทรวงอก (แ...
024-0093-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 32 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตการฝึกตรวจ Dilatation/Effacement Examination Model
หุ่นสาธิตการฝึกตรวจ Dilatation...
024-0092-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 10 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกใส่ห่วงคุมกำเนิด
หุ่นฝึกใส่ห่วงคุมกำเนิด...
024-0091-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 19 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตการฝึกตรวจภายใน
หุ่นสาธิตการฝึกตรวจภายใน...
024-0090-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 37 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการทำ Closed Reduction ของ Shoulder Dislocation
หุ่นฝึกการทำ Closed Reduction ...
024-0089-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง
หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง...
024-0088-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 28 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Testicular Exam Simulator
Testicular Exam Simulator...
024-0087-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองทารกแรกเกิดสำหรับฝึกปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ
หุ่นจำลองทารกแรกเกิดสำหรับฝึกป...
024-0085-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองโครงกระดูกมือ
หุ่นจำลองโครงกระดูกมือ...
024-0084-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองโครงกระดูกเท้า
หุ่นจำลองโครงกระดูกเท้า...
024-0083-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกล้ามเนื้อแขน
หุ่นจำลองกล้ามเนื้อแขน...
024-0082-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองการตรวจอัณฑะ (Tesitcle Models)
หุ่นจำลองการตรวจอัณฑะ (Tesitcl...
024-0086-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย...
024-0002-6530-001-0003ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 24 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย...
024-0001-6530-001-0003ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 45 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกระดูกสันหลังส่วนคอ
หุ่นจำลองกระดูกสันหลังส่วนคอ...
024-0080-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกระดูกสันหลังพร้อมกระดูกเชิงกราน
หุ่นจำลองกระดูกสันหลังพร้อมกระ...
024-0079-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกระโหลกศรีษะทารกและกระดูกเชิงกราน
หุ่นจำลองกระโหลกศรีษะทารกและกร...
024-0078-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 11 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่
หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำ...
024-0077-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่
หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำ...
024-0076-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการช่วยชีวิตพื้นฐาน BLS ชนิดเต็มตัว เด็กไม่เกิน 5 ปี
หุ่นฝึกการช่วยชีวิตพื้นฐาน BLS...
024-0081-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองการฝึกฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจ
หุ่นจำลองการฝึกฟังเสียงหัวใจแล...
024-0075-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองหัวเข่า Aspiration
หุ่นจำลองหัวเข่า Aspiration...
024-0074-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกการใส่สายเส้นเลือดที่คอ
หุ่นจำลองฝึกการใส่สายเส้นเลือด...
024-0073-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกการใส่สายเส้นเลือดที่คอ
หุ่นจำลองฝึกการใส่สายเส้นเลือด...
024-0072-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกใส่สายสวน
หุ่นจำลองฝึกใส่สายสวน...
024-0071-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกใส่สายสวน
หุ่นจำลองฝึกใส่สายสวน...
024-0070-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ HITASHI ญี่ปุ่น
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่...
024-0001-6525-006-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 26 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกะโหลกศรีษะ
หุ่นจำลองกะโหลกศรีษะ...
024-0069-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นระบบจำลองสถานการณ์ ทางการแพทย์เสมือนจริง เพื่อฝึกทักษะขนิดไร้สาย (งบลงทุน สบพช)
หุ่นระบบจำลองสถานการณ์ ทางการแ...
024-0068-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 140 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ยี่ห้อZOLL รุ่น R Series ประเทศสหรัฐอเมริกา
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ...
037-0018-6515-027-0001/59
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 27 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกราน
หุ่นจำลองกระดูกสันหลังและกระดู...
024-0067-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกระดูกคอและหัวไหล่
หุ่นจำลองกระดูกคอและหัวไหล่...
024-0066-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกท่อช่วยหายใจสำหรับเด็กโต
หุ่นฝึกท่อช่วยหายใจสำหรับเด็กโ...
024-0065-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก
หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก...
024-0064-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศหญิง
หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศหญิง...
024-0063-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 17 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย พร้อมกระเพาะปัสสาวะ
หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย พ...
024-0062-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 35 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องเจาะไขกระดูก
เครื่องเจาะไขกระดูก...
037-0014-6515-032-0001/58
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 14 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองการใส่ท่อระบายจากปอด
หุ่นจำลองการใส่ท่อระบายจากปอด...
024-0060-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกจำลองใส่ท่อช่วยหายใจยาก สำหรับผู้ใหญ่
หุ่นฝึกจำลองใส่ท่อช่วยหายใจยาก...
024-0061-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 84 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกให้สารน้ำและยาทางไขกระดูกทารก
หุ่นฝึกให้สารน้ำและยาทางไขกระด...
024-0057-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 17 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องบันทึกเสียง Linear pcm ซี่รี่ย์ sx...(รุ่น ICD-SX734)
เครื่องบันทึกเสียง Linear pcm ...
024-0003-5835-006-0001ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกช่วยผู้ป่วยแบบชุด 4 ตัว ขนาดครึ่งตัว
หุ่นฝึกช่วยผู้ป่วยแบบชุด 4 ตัว...
024-0056-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 108 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย
หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย...
024-0055-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 29 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารก เพศหญิง
หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารก เพศห...
024-0054-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 36 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารก เพศชาย
หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารก เพศช...
024-0053-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 33 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองโครงกระดูกสันหลัง
หุ่นจำลองโครงกระดูกสันหลัง...
024-0052-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองโครงกระดูก
หุ่นจำลองโครงกระดูก...
024-0051-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่
หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู...
024-0050-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็...
024-0013-6530-002-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 64 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็...
024-0012-6530-002-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 28 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต-ขั้นสูง ALS ผู้ใหญ่ พร้อม Laptop Computer (งบลงทุน สบพช)
หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต-ขั้...
024-0049-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 20 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

กล้องถ่ายรูป Sony
กล้องถ่ายรูป Sony...
024-0008-6720-005-0001ศพค.
🔘 โฆษณาและเผยแพร่
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นการฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่
หุ่นการฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ให...
024-0048-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะไขสันหลัง
หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะไขสันหลั...
024-0047-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นเจาะไขสันหลังเด็กทารก
หุ่นเจาะไขสันหลังเด็กทารก...
024-0046-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตการฝึกเจาะน้ำคร่ำ
หุ่นสาธิตการฝึกเจาะน้ำคร่ำ...
024-0045-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตฝึกตรวจการเปิดขยายของปากมดลูก
หุ่นสาธิตฝึกตรวจการเปิดขยายของ...
024-0044-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล (DSC-TX66)
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล (DSC-TX66)...
024-0003-6720-005-0001ศพค.
🔘 โฆษณาและเผยแพร่
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก...
024-0043-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 25 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก...
024-0042-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 15 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องบันทึกเสียง ยี่ห้อ SONY รุ่น ICD UX91F/RC
เครื่องบันทึกเสียง ยี่ห้อ SONY...
024-0001-5835-006-0001ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการคลอดแบบพื้นฐาน (งบลงทุน สบพช)
หุ่นฝึกการคลอดแบบพื้นฐาน (งบลง...
024-0041-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกตรวจภายใน
หุ่นจำลองฝึกตรวจภายใน...
024-0040-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกล้ามเนื้อแขนและไหล่ (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองกล้ามเนื้อแขนและไหล่ ...
024-0038-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองจมูก (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองจมูก (งบลงทุน สบพช)...
024-0037-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองจมูก (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองจมูก (งบลงทุน สบพช)...
024-0036-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกตรวจเต้านม
หุ่นฝึกตรวจเต้านม...
024-0033-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู (งบลง...
024-0030-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู (งบลง...
024-0029-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่น Heimlich Maneuver/Choking Charlie (งบลงทุน สบพช)
หุ่น Heimlich Maneuver/Choking...
024-0028-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 46 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ (งบลงทุน สบพช)
หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ ...
024-0027-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา (งบลง...
024-0025-212/หุ่น
🔘 จักษุวิทยา
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา (งบลง...
024-0024-212/หุ่น
🔘 จักษุวิทยา
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา (งบลง...
024-0023-212/หุ่น
🔘 จักษุวิทยา
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู (งบลง...
024-0022-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกตรวจเต้านม
หุ่นจำลองฝึกตรวจเต้านม...
024-0123-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 25 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เตียงนอนแบบธรรมดา
เตียงนอนแบบธรรมดา...
020-0090-6530-001-0001
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เตียงนอนแบบธรรมดา
เตียงนอนแบบธรรมดา...
020-0089-6530-001-0001
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 25 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เตียงนอนแบบธรรมดา
เตียงนอนแบบธรรมดา...
020-0088-6530-001-0001
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 37 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่น CPR ทารกสำหรับฝึกนวดหัวใจและผายปอด
หุ่น CPR ทารกสำหรับฝึกนวดหัวใจ...
024-0016-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อทางเดินหายใจในทารกแรกเกิด (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อทางเดินหา...
024-0014-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 16 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่น CPR ทารกสำหรับฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง
หุ่น CPR ทารกสำหรับฝึกช่วยชีวิ...
024-0015-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองโครงกระดูก (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองโครงกระดูก (งบลงทุน ส...
024-0035-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นการเรียนการสอนในระบบกล้ามเนื้อ (งบลงทุน สบพช)
หุ่นการเรียนการสอนในระบบกล้ามเ...
024-0011-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นการเรียนการสอนในระบบย่อยอาหาร (งบลงทุน สบพช)
หุ่นการเรียนการสอนในระบบย่อยอา...
024-0010-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นแขนสำหรับฝึกเย็บแผลผ่าตัด (งบลงทุน สบพช)
หุ่นแขนสำหรับฝึกเย็บแผลผ่าตัด ...
024-0008-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 14 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นโครงกระดูกรุ่นมาตรฐาน
หุ่นโครงกระดูกรุ่นมาตรฐาน...
024-0007-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นการเรียนการสอนในระบบประสาท (งบลงทุน สบพช)
หุ่นการเรียนการสอนในระบบประสาท...
024-0006-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นเด็ก Endotracheal Tube (งบลงทุน สบพช)
หุ่นเด็ก Endotracheal Tube (งบ...
024-0005-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นยางงอขาได้ ขนาดเท่าตัวจริง (งบลงทุน สบพช)
หุ่นยางงอขาได้ ขนาดเท่าตัวจริง...
024-0020-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 43 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่น CPR เด็ก (มี 2 ตัว)
หุ่น CPR เด็ก (มี 2 ตัว)...
024-0019-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองเบ้าตาพร้อมลูกตา (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองเบ้าตาพร้อมลูกตา (งบล...
024-0018-212/หุ่น
🔘 จักษุวิทยา
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่น CPR ผู้ใหญ่ (งบลงทุน สบพช)
หุ่น CPR ผู้ใหญ่ (งบลงทุน สบพช...
024-0017-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 24 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ไม้พันสำลี(COTTON BUD) ขนาด 6นิ้ว no.L-100 ก้าน
ไม้พันสำลี(COTTON BUD) ขนาด 6น...
ไม้พันสำลี(COTTON BUD) ขนาด 6นิ้ว no.L-100 ก้าน
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 177 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

แผ่น Stomahesive 57 mm.
แผ่น Stomahesive 57 mm....
แผ่น Stomahesive 57 mm.
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เสื่อโยคะ
เสื่อโยคะ...
เสื่อโยคะ
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เฝือกดามคอชนิดปรับระดับได้
เฝือกดามคอชนิดปรับระดับได้...
เฝือกดามคอชนิดปรับระดับได้
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 63 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เข็ม Suture ชนิด Round
เข็ม Suture ชนิด Round...
เบิกทีละ 12 ชิ้น
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เข็ม Suture ชนิด Cutting
เข็ม Suture ชนิด Cutting...
เบิกทีละ 12 ชิ้น
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Chest Drain
Set Chest Drain...
เบิกจากศูนย์ฯจ่ายกลาง
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 17 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เซตทวารเทียม
เซตทวารเทียม...
เซตทวารเทียม
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เข็มเย็บแผล Round No.32
เข็มเย็บแผล Round No.32...
เข็มเย็บแผล Round No.32 (เบิกเป็นโหล = 1 ซอง)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 97 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เข็มเย็บแผล Round No.24
เข็มเย็บแผล Round No.24...
เข็มเย็บแผล Round No.24 (เบิกเป็นโหล = 1 ซอง)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 97 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เข็มเย็บแผล cutting no.38
เข็มเย็บแผล cutting no.38...
เข็มเย็บแผล cutting no.38 (เบิกเป็นโหล = 1 ซอง)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 97 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เข็มเย็บแผล cutting no.32
เข็มเย็บแผล cutting no.32...
เข็มเย็บแผล cutting no.32 (เบิกเป็นโหล = 1 ซอง)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 97 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เข็มเย็บแผล cutting no.28
เข็มเย็บแผล cutting no.28...
เข็มเย็บแผล cutting no.28 (เบิกเป็นโหล = 1 ซอง)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 97 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เข็มเย็บแผล cutting no.24
เข็มเย็บแผล cutting no.24...
เข็มเย็บแผล cutting no.24 (เบิกเป็นโหล = 1 ซอง)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 97 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

อุปกรณ์ผูกลึก
อุปกรณ์ผูกลึก...
อุปกรณ์ผูกลึก
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 20 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

อุปกรณ์ผูกตึง
อุปกรณ์ผูกตึง...
อุปกรณ์ผูกตึง
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

อุปกรณ์ต่อขาจำลอง
อุปกรณ์ต่อขาจำลอง...
อุปกรณ์ต่อขาจำลอง
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 31 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หัวแปลงปลั๊กไฟ
หัวแปลงปลั๊กไฟ...
หัวแปลงปลั๊กไฟ
🔘 โสตทัศนูปกรณ์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ห่วงอนามัยคุมกำเนิด (IUD) แบบตัว T
ห่วงอนามัยคุมกำเนิด (IUD) แบบต...
ห่วงอนามัยคุมกำเนิด (IUD) แบบตัว T
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ห่วงอนามัยคุมกำเนิด (IUD) แบบก้างปลา
ห่วงอนามัยคุมกำเนิด (IUD) แบบก...
ห่วงอนามัยคุมกำเนิด (IUD) แบบก้างปลา
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

สำลีลูกใหญ่ 1.4 กรัม-ถุงละ 450 gm
สำลีลูกใหญ่ 1.4 กรัม-ถุงละ 450...
สำลีลูกใหญ่ 1.4 กรัม-ถุงละ 450 gm
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 17 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

สำลีลูกเล็ก 0.35 กรัม-ถุงละ 450 gm
สำลีลูกเล็ก 0.35 กรัม-ถุงละ 45...
สำลีลูกเล็ก 0.35 กรัม-ถุงละ 450 gm
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 210 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

สำลีรองเฝือก 6
สำลีรองเฝือก 6...
สำลีรองเฝือก 6
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

สำลีรองเฝือก 4
สำลีรองเฝือก 4...
สำลีรองเฝือก 4
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 14 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

NSS
NSS...
สารน้ำ NSS
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 134 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

สายรัดห้ามเลือดแบบมีตัวล็อก
สายรัดห้ามเลือดแบบมีตัวล็อก...
สายรัดห้ามเลือดแบบมีตัวล็อก
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 23 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

สาย HDMI to HDMI ยาว 2 เมตร
สาย HDMI to HDMI ยาว 2 เมตร...
สาย HDMI to HDMI ยาว 2 เมตร
🔘 โสตทัศนูปกรณ์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ลำโพงช่วยสอน พร้อมไมค์โครโฟน รุ่น M-M100
ลำโพงช่วยสอน พร้อมไมค์โครโฟน ร...
ลำโพงช่วยสอน พร้อมไมค์โครโฟน
🔘 โสตทัศนูปกรณ์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ปลั๊กพ่วง สายไฟยาว 5 เมตร
ปลั๊กพ่วง สายไฟยาว 5 เมตร...
ปลั๊กพ่วง 5 เมตร
🔘 โสตทัศนูปกรณ์
สถิติ : 47 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ถุงมือใช้แล้วทิ้ง glove no S
ถุงมือใช้แล้วทิ้ง glove no S...
ถุงมือใช้แล้วทิ้ง glove no S
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 189 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ถุงมือใช้แล้วทิ้ง glove no M
ถุงมือใช้แล้วทิ้ง glove no M...
ถุงมือใช้แล้วทิ้ง glove no M
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 210 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ถุงมือใช้แล้วทิ้ง glove no L
ถุงมือใช้แล้วทิ้ง glove no L...
ถุงมือใช้แล้วทิ้ง glove no L
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 197 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ถุง Natura Drain 57 mm.
ถุง Natura Drain 57 mm....
ถุง Natura Drain 57 mm.
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ถาดทำแผล
ถาดทำแผล...
ถาดทำแผล
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 210 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ถาดตื้นสี่เหลี่ยม
ถาดตื้นสี่เหลี่ยม...
ถาดตื้นสี่เหลี่ยม
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 53 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ถ้วยสแตนเลสเล็ก
ถ้วยสแตนเลสเล็ก...
ถ้วยสแตนเลสเล็ก
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ถ้วยสแตนเลส 150 cc
ถ้วยสแตนเลส 150 cc...
ถ้วยสแตนเลส 150 cc
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ด้ามมีด No.3
ด้ามมีด No.3...
ด้ามมีด No.3
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 92 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดตรวจตา
ชุดตรวจตา...
ชุดตรวจตา
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชามสแตนเลส
ชามสแตนเลส...
ชามสแตนเลส
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 10 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชามรูปไต
ชามรูปไต...
ชามรูปไต
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 47 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

จุกยางพร้อมหลอดแก้ว 3 รู สั้น-สั้น-ยาว
จุกยางพร้อมหลอดแก้ว 3 รู สั้น-...
จุกยางพร้อมหลอดแก้ว 3 รู สั้น-สั้น-ยาว
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

จุกยางพร้อมหลอดแก้ว 2 รู สั้น-สั้น
จุกยางพร้อมหลอดแก้ว 2 รู สั้น-...
จุกยางพร้อมหลอดแก้ว 2 รู สั้น-สั้น
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

จุกยางพร้อมหลอดแก้ว 2 รู สั้น-ยาว
จุกยางพร้อมหลอดแก้ว 2 รู สั้น-...
จุกยางพร้อมหลอดแก้ว 2 รู สั้น-ยาว
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ขวด Chest Drain 1000 cc
ขวด Chest Drain 1000 cc...
ขวด Chest Drain 1000 cc
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

กล่องใส่ของมีคม ขนาด 5x10 นิ้ว
กล่องใส่ของมีคม ขนาด 5x10 นิ้ว...
กล่องใส่ของมีคม ขนาด 5x10 นิ้ว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 43 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

กรรไกรตัดไหม
กรรไกรตัดไหม...
กรรไกรตัดไหม
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 92 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

W9363 Vicrl 2-0 (36mm.1/2c.Tapercut)
W9363 Vicrl 2-0 (36mm.1/2c.Tap...
W9363 Vicrl 2-0 (36mm.1/2c.Tapercut)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 25 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

VCP304H Vicryl Plus 4/0
VCP304H Vicryl Plus 4/0...
VCP304H Vicryl Plus 4/0
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 25 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Urine bag
Urine bag...
Urine bag
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 16 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Top dressing 3x6 นิ้ว
Top dressing 3x6 นิ้ว...
Top dressing 3x6 นิ้ว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Tooth Forceps
Tooth Forceps...
Tooth Forceps
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 247 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Tongue Blade (ที่กดลิ้น)
Tongue Blade (ที่กดลิ้น)...
Tongue Blade (ที่กดลิ้น)
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 8 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Thoracic catheter straight No 32
Thoracic catheter straight No ...
Thoracic catheter straight No 32
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 118 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Thoracic catheter straight NO 28
Thoracic catheter straight NO ...
Thoracic catheter straight NO 28
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 118 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

T-way
T-way...
T-way
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 157 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

syringe แก้ว 50 cc
syringe แก้ว 50 cc...
syringe แก้ว 50 cc
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 8 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

syringe แก้ว 5 cc
syringe แก้ว 5 cc...
syringe แก้ว 5 cc
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 36 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

syringe แก้ว 2 cc
syringe แก้ว 2 cc...
syringe แก้ว 2 cc
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 29 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

syringe แก้ว 10 cc
syringe แก้ว 10 cc...
syringe แก้ว 10 cc
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 27 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Syringe พลาสติก 50 cc
Syringe พลาสติก 50 cc...
Syringe พลาสติก 50 cc
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 159 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Syringe พลาสติก 5 cc
Syringe พลาสติก 5 cc...
Syringe พลาสติก 5 cc
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 190 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Syringe พลาสติก 3 cc
Syringe พลาสติก 3 cc...
Syringe พลาสติก 3 cc
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 178 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Syringe พลาสติก 20 cc
Syringe พลาสติก 20 cc...
Syringe พลาสติก 20 cc
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 169 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Syringe พลาสติก 10 cc
Syringe พลาสติก 10 cc...
Syringe พลาสติก 10 cc
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 184 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Syringe plastic 1ml Luer without Needle
Syringe plastic 1ml Luer with...
Syringe plastic 1ml Luer without Needle
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 160 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Syringe ball NO 2
Syringe ball NO 2...
Syringe ball NO 2
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Syringe 1 CC. 26Gx1/2 TB.
Syringe 1 CC. 26Gx1/2 TB....
Syringe 1 CC. 26Gx1/2 TB.
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Suture silk 4/0
Suture silk 4/0...
Suture silk 4/0
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 97 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Suture silk 3/0
Suture silk 3/0...
Suture silk 3/0
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 97 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Suture silk 2/0
Suture silk 2/0...
Suture silk 2/0
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 97 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Suction Catheter NO 8
Suction Catheter NO 8...
Suction Catheter NO 8
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 109 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Suction Catheter NO 6
Suction Catheter NO 6...
Suction Catheter NO 6
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 111 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Suction Catheter NO 16
Suction Catheter NO 16...
Suction Catheter NO 16
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 112 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Suction Catheter NO 14
Suction Catheter NO 14...
Suction Catheter NO 14
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 112 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Suction Catheter NO 12
Suction Catheter NO 12...
Suction Catheter NO 12
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 111 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Suction Catheter NO 10
Suction Catheter NO 10...
Suction Catheter NO 10
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 110 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

stylet หรือ guide wire ชนิดแข็ง
stylet หรือ guide wire ชนิดแข็...
stylet หรือ guide wire ชนิดแข็ง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 114 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Sterile Water
Sterile Water...
Sterile Water
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 19 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set เจาะน้ำในช่องท้อง ( abdominal paracentesis )
Set เจาะน้ำในช่องท้อง ( abdomi...
Set เจาะน้ำในช่องท้อง ( abdominal paracentesis )
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set พ่นยาเด็ก
Set พ่นยาเด็ก...
Set พ่นยาเด็ก
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Wet Dressing
Set Wet Dressing...
Set Wet Dressing
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 100 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Urinary Catheterzation
Set Urinary Catheterzation...
Set Urinary Catheterzation
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 52 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Suture
Set Suture...
Set Suture
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 53 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Surgical Skill Training (lifeform)
Set Surgical Skill Training (l...
Set Surgical Skill Training (lifeform)
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Surgical Skill Training
Set Surgical Skill Training...
Set Surgical Skill Training
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 83 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set PV
Set PV...
Set PV
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 47 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Prosthetic Leg
Set Prosthetic Leg...
Set Prosthetic Leg
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 18 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set PALS
Set PALS...
Set PALS
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 56 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Nasogastric Intubation
Set Nasogastric Intubation...
Set Nasogastric Intubation
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 37 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Nasal Packing
Set Nasal Packing...
Set Nasal Packing
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 43 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Mobility Aids
Set Mobility Aids...
Set Mobility Aids
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Lumbar Puncture
Set Lumbar Puncture...
Set Lumbar Puncture
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 57 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Life Support Procedure
Set Life Support Procedure...
Set Life Support Procedure
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 20 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set IV แอร์ยาว
Set IV แอร์ยาว...
Set IV แอร์ยาว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 133 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Intravenous access
Set Intravenous access...
Set Intravenous access
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 61 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Curettage
Set Curettage...
Set Curettage
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 41 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set BLS
Set BLS...
Set BLS
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 97 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set ATLS
Set ATLS...
Set ATLS
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 69 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Airway (ER)
Set Airway (ER)...
Set Airway (ER)
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 33 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set ACLS
Set ACLS...
Set ACLS
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 128 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Senn retractor
Senn retractor...
Senn retractor
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Sengstaken tube NO 18
Sengstaken tube NO 18...
Sengstaken tube NO 18
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Sengstaken tube NO 16
Sengstaken tube NO 16...
Sengstaken tube NO 16
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Screw Clamp
Screw Clamp...
Screw Clamp
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Povidine
Povidine...
Povidine
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Plaster ใส 1/2
Plaster ใส 1/2...
Plaster ใส 1/2
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 207 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Plaster ใส 4 นิ้ว
Plaster ใส 4 นิ้ว...
Plaster ใส 4 นิ้ว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Plaster ผ้า 1 นิ้ว
Plaster ผ้า 1 นิ้ว...
Plaster ผ้า 1 นิ้ว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Oxygen mask with bag(เด็ก)
Oxygen mask with bag(เด็ก)...
Oxygen mask with bag(เด็ก)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Oxygen mask with bag(ผู้ใหญ่)
Oxygen mask with bag(ผู้ใหญ่)...
Oxygen mask with bag(ผู้ใหญ่)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 111 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Oxygen canular
Oxygen canular...
Oxygen canular
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 112 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Nylon 6/0(11mm.3/8c.reverse cut P/W1610)
Nylon 6/0(11mm.3/8c.reverse cu...
Nylon 6/0(11mm.3/8c.reverse cut P/W1610)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Nylon 5/0(11mm.reverse cut/W1611)
Nylon 5/0(11mm.reverse cut/W16...
Nylon 5/0(11mm.reverse cut/W1611)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Nylon 4/0(19mm.3/8c.cutting/N4019)
Nylon 4/0(19mm.3/8c.cutting/N4...
Nylon 4/0(19mm.3/8c.cutting/N4019)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Nylon 3/0(30mm.3/8c.reverse cutting/N3030)
Nylon 3/0(30mm.3/8c.reverse cu...
Nylon 3/0(30mm.3/8c.reverse cutting/N3030)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Nylon 3/0(24mm.3/8c.reverse cutting/N3024)
Nylon 3/0(24mm.3/8c.reverse cu...
Nylon 3/0(24mm.3/8c.reverse cutting/N3024)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Nylon 2/0(39mm.3/8c.reverse cutting/N2039)
Nylon 2/0(39mm.3/8c.reverse cu...
Nylon 2/0(39mm.3/8c.reverse cutting/N2039)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

NPE GN-410 ไมค์ประชุมคออ่อน
NPE GN-410 ไมค์ประชุมคออ่อน...
NPE GN-410
🔘 โสตทัศนูปกรณ์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Novasorb quick2/0(37mm.Tapercut)
Novasorb quick2/0(37mm.Tapercu...
Novasorb quick2/0(37mm.Tapercut)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 24 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Novasorb 4/0 19mm.3/8 cutting undye
Novasorb 4/0 19mm.3/8 cutting ...
Novasorb 4/0 19mm.3/8 cutting undye
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 24 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Normal Sterile
Normal Sterile...
Normal Sterile
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Non Tooth Forceps
Non Tooth Forceps...
Non Tooth Forceps
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 213 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

NG tube NO 18
NG tube NO 18...
NG tube NO 18
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 11 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

NG tube NO 16
NG tube NO 16...
NG tube NO 16
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

NG tube NO 14
NG tube NO 14...
NG tube NO 14
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 11 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

NG tube NO 12
NG tube NO 12...
NG tube NO 12
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 11 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

NG tube NO 10
NG tube NO 10...
NG tube NO 10
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 14 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

NG tube NO 8
NG tube NO 8...
NG tube NO 8
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

NG tube NO 5
NG tube NO 5...
NG tube NO 5
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle Spinal NO.27เข็มเจาะหลัง
Needle Spinal NO.27เข็มเจาะหลั...
Needle Spinal NO.27เข็มเจาะหลัง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 19 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle spinal NO 26เข็มเจาะหลัง(B-braun)
Needle spinal NO 26เข็มเจาะหลั...
Needle spinal NO 26เข็มเจาะหลัง(B-braun)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 24 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle spinal NO 25เข็มเจาะหลัง
Needle spinal NO 25เข็มเจาะหลั...
Needle spinal NO 25เข็มเจาะหลัง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 24 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle spinal NO 22เข็มเจาะหลัง
Needle spinal NO 22เข็มเจาะหลั...
Needle spinal NO 22เข็มเจาะหลัง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle spinal NO 20
Needle spinal NO 20...
Needle spinal NO 20
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 25 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle Holder
Needle Holder...
Needle Holder
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 99 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle disposable NO 27x ครึ่งนิ้ว
Needle disposable NO 27x ครึ่ง...
Needle disposable NO 27x ครึ่งนิ้ว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 157 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle disposable NO 26 x ครึ่งนิ้ว
Needle disposable NO 26 x ครึ่...
Needle disposable NO 26 x ครึ่งนิ้ว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 157 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle disposable NO 25x1 นิ้วครึ่ง
Needle disposable NO 25x1 นิ้ว...
Needle disposable NO 25x1 นิ้วครึ่ง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 154 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle disposable NO 25 x 1 นิ้ว
Needle disposable NO 25 x 1 นิ...
Needle disposable NO 25 x 1 นิ้ว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 165 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle disposable NO 24x 1 นิ้วครึ่ง
Needle disposable NO 24x 1 นิ้...
Needle disposable NO 24x 1 นิ้วครึ่ง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 158 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle disposable NO 24 x 1 นิ้ว
Needle disposable NO 24 x 1 นิ...
Needle disposable NO 24 x 1 นิ้ว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 160 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle disposable NO 23x 1 นิ้วครึ่ง
Needle disposable NO 23x 1 นิ้...
Needle disposable NO 23x 1 นิ้วครึ่ง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 161 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle disposable NO 21 x 1 นิ้วครึ่ง
Needle disposable NO 21 x 1 นิ...
Needle disposable NO 21 x 1 นิ้วครึ่ง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 161 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle disposable NO 18  x 1 นิ้วครึ่ง
Needle disposable NO 18  x 1 น...
Needle disposable NO 18  x 1 นิ้วครึ่ง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 160 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Micropore 1/2 inch
Micropore 1/2 inch...
Micropore 1/2 inch
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 28 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Metzenbaum 7 นิ้ว
Metzenbaum 7 นิ้ว...
Metzenbaum 7 นิ้ว
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 54 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Metzenbaum 5 นิ้ว
Metzenbaum 5 นิ้ว...
Metzenbaum 5 นิ้ว
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 85 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Mersilk No.2 (13X60 cm./W213)-Thysilk 2/0
Mersilk No.2 (13X60 cm./W213)-...
Mersilk No.2 (13X60 cm./W213)-Thysilk 2/0
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 57 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Mersilk No.2 (13X60 cm./W213)
Mersilk No.2 (13X60 cm./W213)...
Mersilk No.2 (13X60 cm./W213)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 57 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Mersilk No.1 (15x60 cm)
Mersilk No.1 (15x60 cm)...
Mersilk No.1 (15x60 cm)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 52 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Mersilk No.1 (13x60 cm./215)-Thysilk 1/0
Mersilk No.1 (13x60 cm./215)-T...
Mersilk No.1 (13x60 cm./215)-Thysilk 1/0
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 53 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Mersilk 3/0 (13x60 cm./212)-Thysilk 3/0
Mersilk 3/0 (13x60 cm./212)-Th...
Mersilk 3/0 (13x60 cm./212)-Thysilk 3/0
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 58 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Medicut NO 24
Medicut NO 24...
Medicut NO 24
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 145 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Medicut NO 22
Medicut NO 22...
Medicut NO 22
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 145 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Medicut NO 20
Medicut NO 20...
Medicut NO 20
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 145 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Medicut NO 18
Medicut NO 18...
Medicut NO 18
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 147 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Medicut NO 16 ( for Anesthetic)
Medicut NO 16 ( for Anesthetic...
Medicut NO 16 ( for Anesthetic)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 48 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Latex tube No.204
Latex tube No.204...
Latex tube No.204 ขนาด 1 ม้วน
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Latex tube No.201
Latex tube No.201...
Latex tube No.201 ขนาด 1 ม้วน
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Latex tube No.200
Latex tube No.200...
Latex tube No.200
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 24 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Laser Presentation Remote
Laser Presentation Remote...
Laser Presentation Remote
🔘 โสตทัศนูปกรณ์
สถิติ : 8 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Laryngoscopic handle และ Blade (โค้ง) - (ตรง)
Laryngoscopic handle และ Blade...
Laryngoscopic handle และ Blade - กระเป๋าสีฟ้า
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 10 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Laryngoscopic handle และ Blade (ตรง)
Laryngoscopic handle และ Blade...
Laryngoscopic handle และ Blade
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 25 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Laryngoscopic handle และ Blade (โค้ง)
Laryngoscopic handle และ Blade...
Laryngoscopic handle และ Blade
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

K-Y Jelly
K-Y Jelly...
K-Y Jelly
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 127 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Heimlich Maneuver/Choking Training
Heimlich Maneuver/Choking Trai...
Heimlich Maneuver/Choking Training
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 39 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Gypsona(เฝือกปูน) 4yds 10 cmx2.7m
Gypsona(เฝือกปูน) 4yds 10 cmx2...
Gypsona(เฝือกปูน) 4yds 10 cmx2.7m
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 16 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Gypsona 6yds 15 cmx2.7m
Gypsona 6yds 15 cmx2.7m...
Gypsona 6yds 15 cmx2.7m
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 15 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

GLOVE STERILE examination NO S powder free
GLOVE STERILE examination NO S...
GLOVE STERILE examination NO S powder free
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 45 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

GLOVE STERILE examination NO M powder free
GLOVE STERILE examination NO M...
GLOVE STERILE examination NO M powder free
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 51 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

GLOVE STERILE examination NO L powder free
GLOVE STERILE examination NO L...
GLOVE STERILE examination NO L powder free
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 45 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Gauze พับ 4x4
Gauze พับ 4x4...
Gauze พับ 4x4
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 206 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Gauze พับ 3x3
Gauze พับ 3x3...
Gauze พับ 3x3
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 157 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Gauze ผ้าพันแผล 4x6 yds
Gauze ผ้าพันแผล 4x6 yds...
Gauze ผ้าพันแผล 4x6 yds
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Gauze ผ้าพันแผล 3x6 yds
Gauze ผ้าพันแผล 3x6 yds...
Gauze ผ้าพันแผล 3x6 yds
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Gauze drain
Gauze drain...
Gauze drain
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter NO 24 (30 ml)
Foley catheter NO 24 (30 ml)...
Foley catheter NO 24 (30 ml)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter NO 22
Foley catheter NO 22...
Foley catheter NO 22
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter NO 20
Foley catheter NO 20...
Foley catheter NO 20
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter NO 18
Foley catheter NO 18...
Foley catheter NO 18
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 23 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter NO 16
Foley catheter NO 16...
Foley catheter NO 16
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 29 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter NO 14
Foley catheter NO 14...
Foley catheter NO 14
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 25 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter NO 12
Foley catheter NO 12...
Foley catheter NO 12
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 23 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter NO 10
Foley catheter NO 10...
Foley catheter NO 10
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 23 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter NO 8
Foley catheter NO 8...
Foley catheter NO 8
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter 3 way NO 24
Foley catheter 3 way NO 24...
Foley catheter 3 way NO 24
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter 3 way NO 22
Foley catheter 3 way NO 22...
Foley catheter 3 way NO 22
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 19 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter 3 way NO 20
Foley catheter 3 way NO 20...
Foley catheter 3 way NO 20
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter 3 way NO 18
Foley catheter 3 way NO 18...
Foley catheter 3 way NO 18
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Fixsumo
Fixsumo...
Fixsumo
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 16 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Extension tube (เด็ก) ID 1.1 mm/OD 2.1 mm Length 120 cm.
Extension tube (เด็ก) ID 1.1 m...
Extension tube (เด็ก) ID 1.1 mm/OD 2.1 mm Length 120 cm.
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Extension tube (ผู้ใหญ่) สายยาว 48 นิ้ว
Extension tube (ผู้ใหญ่) สายยา...
Extension tube (ผู้ใหญ่)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 15 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 8(Cuffed)
Endotracheal tube NO 8(Cuffed)...
Endotracheal tube NO 8(Cuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 114 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 7(Cuffed)
Endotracheal tube NO 7(Cuffed)...
Endotracheal tube NO 7(Cuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 114 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 7.5(Cuffed)
Endotracheal tube NO 7.5(Cuffe...
Endotracheal tube NO 7.5(Cuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 114 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 6.5(Cuffed)
Endotracheal tube NO 6.5(Cuffe...
Endotracheal tube NO 6.5(Cuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 115 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 6 (Cuffed)
Endotracheal tube NO 6 (Cuffed...
Endotracheal tube NO 6 (Cuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 117 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 5.5 (Uncuffed)
Endotracheal tube NO 5.5 (Uncu...
Endotracheal tube NO 5.5 (Uncuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 116 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 5 (Uncuffed)
Endotracheal tube NO 5 (Uncuff...
Endotracheal tube NO 5 (Uncuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 117 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 4.5 (Uncuffed)
Endotracheal tube NO 4.5 (Uncu...
Endotracheal tube NO 4.5 (Uncuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 117 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 4 (Uncuffed)
Endotracheal tube NO 4 (Uncuff...
Endotracheal tube NO 4 (Uncuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 117 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 3.5 (Uncuffed)
Endotracheal tube NO 3.5 (Uncu...
Endotracheal tube NO 3.5 (Uncuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 117 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 3 (Uncuffed)
Endotracheal tube NO 3 (Uncuff...
Endotracheal tube NO 3 (Uncuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 117 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 2.5 (Uncuffed)
Endotracheal tube NO 2.5 (Uncu...
Endotracheal tube NO 2.5 (Uncuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 117 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Elastic bandage 4
Elastic bandage 4...
Elastic bandage 4
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Elastic bandage 3
Elastic bandage 3...
Elastic bandage 3
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Defibrillator Gel
Defibrillator Gel...
Defibrillator Gel
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Cricotracheotomy Trainer
Cricotracheotomy Trainer...
Cricotracheotomy Trainer
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 17 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Cotton ball sterile 70% alcohol
Cotton ball sterile 70% alcoho...
Cotton ball sterile 70% alcohol
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Connector
Connector...
Connector
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Clear Acrylic box (for intubation)
Clear Acrylic box (for intuba...
Clear Acrylic box (for intubation)
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Chromic 3/0 (30 mm.1/2c.round/w4412)
Chromic 3/0 (30 mm.1/2c.round/...
Chromic 3/0 (30 mm.1/2c.round/w4412)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Chlorhexidine
Chlorhexidine...
Chlorhexidine
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 20 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Blade surgical NO 21 (Carbon Steel)
Blade surgical NO 21 (Carbon S...
Blade surgical NO 21 (Carbon Steel)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 86 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Blade surgical NO 15 (Carbon Steel)
Blade surgical NO 15 (Carbon S...
Blade surgical NO 15 (Carbon Steel)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 93 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Blade surgical NO 12 (Carbon Steel)
Blade surgical NO 12 (Carbon S...
Blade surgical NO 12 (Carbon Steel)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 87 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Blade surgical NO 11 (Carbon Steel)
Blade surgical NO 11 (Carbon S...
Blade surgical NO 11 (Carbon Steel)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 97 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Blade surgical NO 10 (Carbon Steel)
Blade surgical NO 10 (Carbon S...
Blade surgical NO 10 (Carbon Steel)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 93 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Artery Clamp โค้ง 6 นิ้ว
Artery Clamp โค้ง 6 นิ้ว...
Artery Clamp โค้ง 6 นิ้ว
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 59 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Artery Clamp ตรง 6 นิ้ว
Artery Clamp ตรง 6 นิ้ว...
Artery Clamp ตรง 6 นิ้ว
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 53 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Aquasona gel สำหรับกายภาพ ฝากครรภ์ฯ
Aquasona gel สำหรับกายภาพ ฝากค...
Aquasona gel สำหรับกายภาพ ฝากครรภ์ฯ
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Apple USB-C to VGA
Apple USB-C to VGA...
Apple USB-C to VGA
🔘 โสตทัศนูปกรณ์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Apple USB-C to HDMI
Apple USB-C to HDMI...
Apple USB-C to HDMI
🔘 โสตทัศนูปกรณ์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Apple Lightning to VGA
Apple Lightning to VGA...
Apple Lightning to VGA
🔘 โสตทัศนูปกรณ์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Apple Lightning to HDMI
Apple Lightning to HDMI...
Apple Lightning to HDMI
🔘 โสตทัศนูปกรณ์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Ambu Bag Infant (เด็กเล็ก) 250 ml
Ambu Bag Infant (เด็กเล็ก) 250...
Ambu Bag Infant (เด็กเล็ก) 250 ml
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 74 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Ambu Bag Child (เด็กโต) 500 ml
Ambu Bag Child (เด็กโต) 500 ml...
Ambu Bag Child (เด็กโต) 500 ml
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 55 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Ambu Bag Adult (ผู้ใหญ่) 1500 ml
Ambu Bag Adult (ผู้ใหญ่) 1500 ...
Ambu Bag Adult (ผู้ใหญ่) 1500 ml
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 126 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

alcohol gel pump (bottle) เป็น alcohol 70% แบบน้ำแทน
alcohol gel pump (bottle) เป็...
alcohol gel pump (bottle) เป็น alcohol 70% แบบน้ำแทน
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Alcohol 70%
Alcohol 70%...
Alcohol 70% ขนาด 450 ml
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 210 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Air way 90 mm สีเหลือง
Air way 90 mm สีเหลือง...
Air way 90 mm สีเหลือง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 113 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Air way 80 mm.สีเขียว
Air way 80 mm.สีเขียว...
Air way 80 mm.สีเขียว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 114 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Air way 70 mm.สีขาว
Air way 70 mm.สีขาว...
Air way 70 mm.สีขาว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 112 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Air way 60 mm สีดำ
Air way 60 mm สีดำ...
Air way 60 mm สีดำ
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 114 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Air way 50 mm สีฟ้า
Air way 50 mm สีฟ้า...
Air way 50 mm สีฟ้า
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 112 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Air way 100 mm.สีแดง
Air way 100 mm.สีแดง...
Air way 100 mm.สีแดง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 113 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Adson Tooth
Adson Tooth...
Adson Tooth
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 49 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Adson Non Tooth
Adson Non Tooth...
Adson Non Tooth
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 49 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่อง AED
เครื่อง AED...
037-0021-6515-027-0001/59
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 59 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด