หุ่นฝึกปฏิบัติเย็บฝีเย็บ
หุ่นฝึกปฏิบัติเย็บฝีเย็บ...
024-0149-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)ผู้ใหญ่พร้อมชุดจำลองสถานการณ์
หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS...
024-0148-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 38 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการกำจัดสิ่งแปลกปลอมในช่องหู
หุ่นฝึกการกำจัดสิ่งแปลกปลอมในช...
024-0146-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก(แบบครึ่งซีก)
หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก(...
024-0145-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก(แบบครึ่งซีก)
หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก(...
024-0144-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก(แบบครึ่งซีก)
หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก(...
024-0143-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการตรวจหู
หุ่นฝึกการตรวจหู...
024-0142-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการเจาะช่องท้อง
หุ่นฝึกการเจาะช่องท้อง...
024-0147-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube Airway (ANES)
Endotracheal tube Airway (ANES...
Endotracheal tube Airway (ANES)
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 52 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสาธิตการทำคลอดแบบเต็มตัว
หุ่นจำลองสาธิตการทำคลอดแบบเต็ม...
024-0141-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

โมเดลจำลองการฝึกทักษะการซ่อมแซมเส้นเอ็น
โมเดลจำลองการฝึกทักษะการซ่อมแซ...
024-0140-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fiber-Oftic ยี่ห้อ Riester
ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fibe...
024-0012-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fiber-Oftic ยี่ห้อ Riester
ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fibe...
024-0011-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fiber-Oftic ยี่ห้อ Riester
ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fibe...
024-0010-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fiber-Oftic ยี่ห้อ Riester
ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fibe...
024-0009-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fiber-Oftic ยี่ห้อ Riester
ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fibe...
024-0008-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fiber-Oftic ยี่ห้อ Riester
ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fibe...
024-0007-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ(AED) ยี่ห้อ ZOLL
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ...
024-0004-6515-027-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 18 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ยี่ห้อ omron รุ่น HEM-7121
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัต...
024-0017-6515-069-0006ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ยี่ห้อ omron รุ่น HEM-7121
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัต...
024-0016-6515-069-0006ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความดันแบบปรอทชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ ALPK2 รุ่น 300V
เครื่องวัดความดันแบบปรอทชนิดตั...
024-0015-6515-069-0006ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการเจาะน้ำข้อเข่าและการ Skeletal
หุ่นฝึกการเจาะน้ำข้อเข่าและการ...
024-0139-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการพันเฝือกขา
หุ่นฝึกการพันเฝือกขา...
024-0138-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการพันเฝือกแขน
หุ่นฝึกการพันเฝือกแขน...
024-0137-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการทำ Closed Reduction ของ Colles
หุ่นฝึกการทำ Closed Reduction ...
024-0136-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตการฝึกฉีดยาข้อมือ
หุ่นสาธิตการฝึกฉีดยาข้อมือ...
024-0135-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ยี่ห้อ Jumper รุ่น JPD-500D
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเ...
024-0005-6530-003-0004ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ยี่ห้อ Jumper รุ่น JPD-500D
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเ...
024-0004-6530-003-0004ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ยี่ห้อ Jumper รุ่น JPD-500D
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเ...
024-0003-6530-003-0004ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ยี่ห้อ Jumper รุ่น JPD-500D
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเ...
024-0002-6530-003-0004ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ยี่ห้อ Jumper รุ่น JPD-500D
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเ...
024-0001-6530-003-0004ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหารทางจมูก
หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหารทางจมู...
024-0134-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตการฝึกใส่สายสวนทางหลอดเลือดสายสะดือทารก
หุ่นสาธิตการฝึกใส่สายสวนทางหลอ...
024-0133-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องมือใช้ในการส่องหลอดลม Laryngoscope Blade
ชุดเครื่องมือใช้ในการส่องหลอดล...
024-0006-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 19 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องมือใช้ในการส่องหลอดลม Laryngoscope Blade
ชุดเครื่องมือใช้ในการส่องหลอดล...
024-0005-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกหัดใส่สายสวนที่ Central vein
หุ่นจำลองสำหรับฝึกหัดใส่สายสวน...
024-0132-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการใส่สายระบายทรวงอก(แบบ 2 ข้าง)
หุ่นฝึกการใส่สายระบายทรวงอก(แบ...
024-0131-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกฟังเสียงหัวใจและปอด ยี่ห้อ Gaumard (งบลงทุน สบพช)
หุ่นฝึกฟังเสียงหัวใจและปอด ยี่...
024-0130-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจแบบฝึกใส่ท่อหายใจได้ ยี่ห้อ Gaumard (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองฝึกฟังเสียงหัวใจและเส...
024-0129-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 11 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ ยี่ห้อ KYOTO KAGAKU ประเทศญี่ปุ่น (งบลงทุน สบพช)
หุ่นฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ให...
024-0128-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 17 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดฝึกทักษะด้านการวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์จำลอง ยี่ห้อ Sonosim (งบลงทุน สบพช)
ชุดฝึกทักษะด้านการวินิจฉัยโรคด...
024-0127-212/ชุดฝึกทักษะ
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจในทารกแรกเกิด
หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ...
024-0126-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 8 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองเด็กทารกสำหรับฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองเด็กทารกสำหรับฝึกช่วย...
024-0125-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 48 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

กล้องส่องคอสำหรับช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดมีจอภาพแบบพกพา
กล้องส่องคอสำหรับช่วยใส่ท่อช่ว...
024-0001-6515-087-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการดูแลท่อหลอดลมคอ
หุ่นฝึกการดูแลท่อหลอดลมคอ...
024-0124-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 17 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ยี่ห้อ Philips รุ่น DFM100 สหรัฐอเมริกา
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ยี...
024-0003-6515-027-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

โคมไฟส่องตรวจ (LED) 3 ดวง ชนิดล้อเลื่อน
โคมไฟส่องตรวจ (LED) 3 ดวง ชนิด...
024-0001-6530-005-0005ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 32 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง
หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง...
024-0113-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกเด็กจำลองการฝึกทักษะการตรวจเจาะไขสันหลัง
หุ่นฝึกเด็กจำลองการฝึกทักษะการ...
024-0122-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)เด็กพร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรม
หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS...
024-0121-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 18 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการเจาะหลอดลม
หุ่นฝึกการเจาะหลอดลม...
024-0120-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ไมล์ประชุมทางไกล ยี่ห้อ YEALINK รุ่น CP900
ไมล์ประชุมทางไกล ยี่ห้อ YEALIN...
024-0029-5965-001-0003ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นโครงกระดูก XC-101 180CM SKELETON
หุ่นโครงกระดูก XC-101 180CM SK...
หุ่นโครงกระดูก XC-101 180CM SKELETON
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดให้สารน้ำ
หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดให้สาร...
024-0119-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 30 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกการให้สารน้ำทางไขกระดูกผู้ใหญ่
หุ่นจำลองสำหรับฝึกการให้สารน้ำ...
024-0117-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองการฝึกปฏิบัติการ ดูดเสมหะ การให้อาหารทางสาย
หุ่นจำลองการฝึกปฏิบัติการ ดูดเ...
024-0118-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 32 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ยี่ห้อ Mindray รุ่น BeneHeart D3 ประเทศจีน
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ยี...
024-0002-6515-027-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 152 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกตรวจเต้านมแบบมีพยาธิสภาพ
หุ่นฝึกตรวจเต้านมแบบมีพยาธิสภา...
024-0116-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองการบีบน้ำนมด้วยมือ
หุ่นจำลองการบีบน้ำนมด้วยมือ...
024-0115-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่
หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำ...
024-0114-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 8 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท่อนำแสงได้ ยี่ห้อ Riester
เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท...
024-0004-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท่อนำแสงได้ ยี่ห้อ Riester
เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท...
024-0003-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หัวตรวจอวัยวะภายในด้วยเคลื่อนเสียงความถี่สูง ชนิด 3 รูปแบบ
หัวตรวจอวัยวะภายในด้วยเคลื่อนเ...
024-0002-6525-006-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 18 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

อุปกรณ์วัดความดันลูกตา Tomometer
อุปกรณ์วัดความดันลูกตา Tomomet...
024-0002-6515-076-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท่อนำแสงได้ ยี่ห้อ Riester
เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท...
024-0002-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 43 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท่อนำแสงได้ ยี่ห้อ Riester
เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท...
024-0001-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 62 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการอัลตร้าซาวด์สำหรับเจาะน้ำในช่องปอดและหัวใจ
หุ่นฝึกการอัลตร้าซาวด์สำหรับเจ...
024-0112-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 16 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ลำโพงสนามพร้อมไมโครโฟน (รุ่น APS-107)
ลำโพงสนามพร้อมไมโครโฟน (รุ่น A...
024-0012-5835-001-0002ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ลำโพงสนามพร้อมไมโครโฟน (รุ่น APS-107)
ลำโพงสนามพร้อมไมโครโฟน (รุ่น A...
024-0011-5835-001-0002ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Spotlight Presentation Remote
Spotlight Presentation Remote...
024-0004-5835-014-0002ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Spotlight Presentation Remote
Spotlight Presentation Remote...
024-0003-5835-014-0002ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Spotlight Presentation Remote
Spotlight Presentation Remote...
024-0002-5835-014-0002ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Spotlight Presentation Remote
Spotlight Presentation Remote...
024-0001-5835-014-0002ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกปฏิบัติเย็บฝีเย็บ
หุ่นฝึกปฏิบัติเย็บฝีเย็บ...
024-0111-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการคลำหน้าท้องเพื่อตรวจครรภ์และฟังเสียงหัวใจทารก
หุ่นฝึกการคลำหน้าท้องเพื่อตรวจ...
024-0110-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 11 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตฝึกฝังยาคุมกำเนิดชนิดท่อนแขน
หุ่นสาธิตฝึกฝังยาคุมกำเนิดชนิด...
024-0109-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นแขนเด็กสำหรับให้น้ำเกลือ
หุ่นแขนเด็กสำหรับให้น้ำเกลือ...
024-0108-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ยี่ห้อ MINDRAY รุ่น BENEHERAT D1
เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ...
024-0001-6515-027-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 46 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

กล้องโทรทรรศน์ ชนิด 2 ตา ยี่ห้อ OLYMPLUS รุ่น CX23 LED
กล้องโทรทรรศน์ ชนิด 2 ตา ยี่ห้...
024-0003-6650-002-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดตรวจตา ยี่ห้อ Rister รุ่น  R3723
ชุดตรวจตา ยี่ห้อ Rister รุ่น ...
024-0012-6515-076-0003ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 34 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดตรวจตา ยี่ห้อ Rister รุ่น  R3723
ชุดตรวจตา ยี่ห้อ Rister รุ่น ...
024-0011-6515-076-0003ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 29 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องป้องกันไฟตกไฟเกินพร้อมติดตั้ง
เครื่องป้องกันไฟตกไฟเกินพร้อมต...
024-0001-6115-001-0018ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นทารกฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานพร้อมอุปกรณ์ประมวลผลแบบไร้สาย
หุ่นทารกฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้...
024-0107-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 11 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นเด็กฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานพร้อมชุดประมวลผล
หุ่นเด็กฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้...
024-0106-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก
หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก...
024-0105-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 38 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก
หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก...
024-0104-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก
หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก...
024-0103-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ
หุ่นจำลองฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ...
090-0102-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกตรวจทารกในครรภ์
หุ่นฝึกตรวจทารกในครรภ์...
024-0101-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกสูติศาสตร์ประเมิน ปากมดลูก ท่าคลอด และเย็บแผลฝีเย็บ
หุ่นฝึกสูติศาสตร์ประเมิน ปากมด...
024-0100-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการตรวจทวารหนักและต่อมลูกหมาก
หุ่นฝึกการตรวจทวารหนักและต่อมล...
024-0099-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 14 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ (งบลงทุน สบพช)
หุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตร...
024-0098-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองทารกแรกเกิด
หุ่นจำลองทารกแรกเกิด...
024-0097-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองทารกแรกเกิด
หุ่นจำลองทารกแรกเกิด...
024-0096-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 8 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการตรวจจอประสาทตา แบบจอ LED
หุ่นฝึกการตรวจจอประสาทตา แบบจอ...
024-0095-212/หุ่น
🔘 จักษุวิทยา
สถิติ : 20 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการเจาะน้ำไขสันหลัง
หุ่นฝึกการเจาะน้ำไขสันหลัง...
024-0094-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการใส่สายระบายทรวงอก (แบบ 2 ข้าง)
หุ่นฝึกการใส่สายระบายทรวงอก (แ...
024-0093-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 30 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตการฝึกตรวจ Dilatation/Effacement Examination Model
หุ่นสาธิตการฝึกตรวจ Dilatation...
024-0092-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 10 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกใส่ห่วงคุมกำเนิด
หุ่นฝึกใส่ห่วงคุมกำเนิด...
024-0091-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 15 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตการฝึกตรวจภายใน
หุ่นสาธิตการฝึกตรวจภายใน...
024-0090-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 31 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการทำ Closed Reduction ของ Shoulder Dislocation
หุ่นฝึกการทำ Closed Reduction ...
024-0089-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง
หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง...
024-0088-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 26 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Testicular Exam Simulator
Testicular Exam Simulator...
024-0087-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองทารกแรกเกิดสำหรับฝึกปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ
หุ่นจำลองทารกแรกเกิดสำหรับฝึกป...
024-0085-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 10 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองโครงกระดูกมือ
หุ่นจำลองโครงกระดูกมือ...
024-0084-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองโครงกระดูกเท้า
หุ่นจำลองโครงกระดูกเท้า...
024-0083-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกล้ามเนื้อแขน
หุ่นจำลองกล้ามเนื้อแขน...
024-0082-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองการตรวจอัณฑะ (Tesitcle Models)
หุ่นจำลองการตรวจอัณฑะ (Tesitcl...
024-0086-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย...
024-0002-6530-001-0003ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 23 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย...
024-0001-6530-001-0003ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 40 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกระดูกสันหลังส่วนคอ
หุ่นจำลองกระดูกสันหลังส่วนคอ...
024-0080-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกระดูกสันหลังพร้อมกระดูกเชิงกราน
หุ่นจำลองกระดูกสันหลังพร้อมกระ...
024-0079-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกระโหลกศรีษะทารกและกระดูกเชิงกราน
หุ่นจำลองกระโหลกศรีษะทารกและกร...
024-0078-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 10 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่
หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำ...
024-0077-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่
หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำ...
024-0076-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการช่วยชีวิตพื้นฐาน BLS ชนิดเต็มตัว เด็กไม่เกิน 5 ปี
หุ่นฝึกการช่วยชีวิตพื้นฐาน BLS...
024-0081-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองการฝึกฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจ
หุ่นจำลองการฝึกฟังเสียงหัวใจแล...
024-0075-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองหัวเข่า Aspiration
หุ่นจำลองหัวเข่า Aspiration...
024-0074-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกการใส่สายเส้นเลือดที่คอ
หุ่นจำลองฝึกการใส่สายเส้นเลือด...
024-0073-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกการใส่สายเส้นเลือดที่คอ
หุ่นจำลองฝึกการใส่สายเส้นเลือด...
024-0072-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกใส่สายสวน
หุ่นจำลองฝึกใส่สายสวน...
024-0071-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกใส่สายสวน
หุ่นจำลองฝึกใส่สายสวน...
024-0070-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ HITASHI ญี่ปุ่น
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่...
024-0001-6525-006-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 24 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกะโหลกศรีษะ
หุ่นจำลองกะโหลกศรีษะ...
024-0069-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นระบบจำลองสถานการณ์ ทางการแพทย์เสมือนจริง เพื่อฝึกทักษะขนิดไร้สาย (งบลงทุน สบพช)
หุ่นระบบจำลองสถานการณ์ ทางการแ...
024-0068-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 137 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ยี่ห้อZOLL รุ่น R Series ประเทศสหรัฐอเมริกา
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ...
037-0018-6515-027-0001/59
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 24 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกราน
หุ่นจำลองกระดูกสันหลังและกระดู...
024-0067-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกระดูกคอและหัวไหล่
หุ่นจำลองกระดูกคอและหัวไหล่...
024-0066-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกท่อช่วยหายใจสำหรับเด็กโต
หุ่นฝึกท่อช่วยหายใจสำหรับเด็กโ...
024-0065-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก
หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก...
024-0064-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศหญิง
หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศหญิง...
024-0063-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย พร้อมกระเพาะปัสสาวะ
หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย พ...
024-0062-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 30 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องเจาะไขกระดูก
เครื่องเจาะไขกระดูก...
037-0014-6515-032-0001/58
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 14 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองการใส่ท่อระบายจากปอด
หุ่นจำลองการใส่ท่อระบายจากปอด...
024-0060-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 11 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกจำลองใส่ท่อช่วยหายใจยาก สำหรับผู้ใหญ่
หุ่นฝึกจำลองใส่ท่อช่วยหายใจยาก...
024-0061-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 77 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกให้สารน้ำและยาทางไขกระดูกทารก
หุ่นฝึกให้สารน้ำและยาทางไขกระด...
024-0057-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 17 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องบันทึกเสียง Linear pcm ซี่รี่ย์ sx...(รุ่น ICD-SX734)
เครื่องบันทึกเสียง Linear pcm ...
024-0003-5835-006-0001ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกช่วยผู้ป่วยแบบชุด 4 ตัว ขนาดครึ่งตัว
หุ่นฝึกช่วยผู้ป่วยแบบชุด 4 ตัว...
024-0056-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 102 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย
หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย...
024-0055-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 27 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารก เพศหญิง
หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารก เพศห...
024-0054-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 31 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารก เพศชาย
หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารก เพศช...
024-0053-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 27 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองโครงกระดูกสันหลัง
หุ่นจำลองโครงกระดูกสันหลัง...
024-0052-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองโครงกระดูก
หุ่นจำลองโครงกระดูก...
024-0051-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่
หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู...
024-0050-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็...
024-0013-6530-002-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 53 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็...
024-0012-6530-002-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 19 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต-ขั้นสูง ALS ผู้ใหญ่ พร้อม Laptop Computer (งบลงทุน สบพช)
หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต-ขั้...
024-0049-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 19 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

กล้องถ่ายรูป Sony
กล้องถ่ายรูป Sony...
024-0008-6720-005-0001ศพค.
🔘 โฆษณาและเผยแพร่
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นการฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่
หุ่นการฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ให...
024-0048-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะไขสันหลัง
หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะไขสันหลั...
024-0047-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นเจาะไขสันหลังเด็กทารก
หุ่นเจาะไขสันหลังเด็กทารก...
024-0046-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตการฝึกเจาะน้ำคร่ำ
หุ่นสาธิตการฝึกเจาะน้ำคร่ำ...
024-0045-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตฝึกตรวจการเปิดขยายของปากมดลูก
หุ่นสาธิตฝึกตรวจการเปิดขยายของ...
024-0044-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล (DSC-TX66)
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล (DSC-TX66)...
024-0003-6720-005-0001ศพค.
🔘 โฆษณาและเผยแพร่
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก...
024-0043-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 20 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก...
024-0042-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องบันทึกเสียง ยี่ห้อ SONY รุ่น ICD UX91F/RC
เครื่องบันทึกเสียง ยี่ห้อ SONY...
024-0001-5835-006-0001ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการคลอดแบบพื้นฐาน (งบลงทุน สบพช)
หุ่นฝึกการคลอดแบบพื้นฐาน (งบลง...
024-0041-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกตรวจภายใน
หุ่นจำลองฝึกตรวจภายใน...
024-0040-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกล้ามเนื้อแขนและไหล่ (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองกล้ามเนื้อแขนและไหล่ ...
024-0038-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองจมูก (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองจมูก (งบลงทุน สบพช)...
024-0037-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองจมูก (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองจมูก (งบลงทุน สบพช)...
024-0036-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกตรวจเต้านม
หุ่นฝึกตรวจเต้านม...
024-0033-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู (งบลง...
024-0030-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู (งบลง...
024-0029-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่น Heimlich Maneuver/Choking Charlie (งบลงทุน สบพช)
หุ่น Heimlich Maneuver/Choking...
024-0028-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 44 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ (งบลงทุน สบพช)
หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ ...
024-0027-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา (งบลง...
024-0025-212/หุ่น
🔘 จักษุวิทยา
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา (งบลง...
024-0024-212/หุ่น
🔘 จักษุวิทยา
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา (งบลง...
024-0023-212/หุ่น
🔘 จักษุวิทยา
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู (งบลง...
024-0022-212/หุ่น
🔘 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกตรวจเต้านม
หุ่นจำลองฝึกตรวจเต้านม...
024-0123-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 23 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เตียงนอนแบบธรรมดา
เตียงนอนแบบธรรมดา...
020-0090-6530-001-0001
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 19 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เตียงนอนแบบธรรมดา
เตียงนอนแบบธรรมดา...
020-0089-6530-001-0001
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 24 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เตียงนอนแบบธรรมดา
เตียงนอนแบบธรรมดา...
020-0088-6530-001-0001
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 34 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่น CPR ทารกสำหรับฝึกนวดหัวใจและผายปอด
หุ่น CPR ทารกสำหรับฝึกนวดหัวใจ...
024-0016-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อทางเดินหายใจในทารกแรกเกิด (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อทางเดินหา...
024-0014-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่น CPR ทารกสำหรับฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง
หุ่น CPR ทารกสำหรับฝึกช่วยชีวิ...
024-0015-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองโครงกระดูก (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองโครงกระดูก (งบลงทุน ส...
024-0035-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นการเรียนการสอนในระบบกล้ามเนื้อ (งบลงทุน สบพช)
หุ่นการเรียนการสอนในระบบกล้ามเ...
024-0011-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นการเรียนการสอนในระบบย่อยอาหาร (งบลงทุน สบพช)
หุ่นการเรียนการสอนในระบบย่อยอา...
024-0010-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นแขนสำหรับฝึกเย็บแผลผ่าตัด (งบลงทุน สบพช)
หุ่นแขนสำหรับฝึกเย็บแผลผ่าตัด ...
024-0008-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นโครงกระดูกรุ่นมาตรฐาน
หุ่นโครงกระดูกรุ่นมาตรฐาน...
024-0007-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นการเรียนการสอนในระบบประสาท (งบลงทุน สบพช)
หุ่นการเรียนการสอนในระบบประสาท...
024-0006-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นเด็ก Endotracheal Tube (งบลงทุน สบพช)
หุ่นเด็ก Endotracheal Tube (งบ...
024-0005-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 11 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นยางงอขาได้ ขนาดเท่าตัวจริง (งบลงทุน สบพช)
หุ่นยางงอขาได้ ขนาดเท่าตัวจริง...
024-0020-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 40 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่น CPR เด็ก (มี 2 ตัว)
หุ่น CPR เด็ก (มี 2 ตัว)...
024-0019-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองเบ้าตาพร้อมลูกตา (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองเบ้าตาพร้อมลูกตา (งบล...
024-0018-212/หุ่น
🔘 จักษุวิทยา
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด