หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อทางเดินหายใจในทารกแรกเกิด (งบลงทุน สบพช)

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0014-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 14 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อทางเดินหายใจในทารกแรกเกิด


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อทางเดินหายใจในทารกแรกเกิด
  • ปีที่ซื้อ 22 มีนาคม 2547
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

 

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

 

ADMIN