เตียงนอนแบบธรรมดา

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 020-0090-6530-001-0001
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 20 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

เตียงนอนสำหรับผู้ป่วย ( ใหญ่ )

ห้อง Skill lab ศูนย์แพทย์ฯ


ADMIN