ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

หุ่นทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์

ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fiber-Oftic ยี่ห้อ Riester
ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด...
024-0012-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fiber-Oftic ยี่ห้อ Riester
ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด...
024-0011-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fiber-Oftic ยี่ห้อ Riester
ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด...
024-0010-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fiber-Oftic ยี่ห้อ Riester
ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด...
024-0009-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fiber-Oftic ยี่ห้อ Riester
ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด...
024-0008-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fiber-Oftic ยี่ห้อ Riester
ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด...
024-0007-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ(AED) ยี่ห้อ ZOLL
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ...
024-0004-6515-027-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 18 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ยี่ห้อ omron รุ่น HEM-7121
เครื่องวัดความดันโลหิตอัต...
024-0017-6515-069-0006ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ยี่ห้อ omron รุ่น HEM-7121
เครื่องวัดความดันโลหิตอัต...
024-0016-6515-069-0006ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความดันแบบปรอทชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ ALPK2 รุ่น 300V
เครื่องวัดความดันแบบปรอทช...
024-0015-6515-069-0006ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ยี่ห้อ Jumper รุ่น JPD-500D
เครื่องวัดความอิ่มตัวของอ...
024-0005-6530-003-0004ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ยี่ห้อ Jumper รุ่น JPD-500D
เครื่องวัดความอิ่มตัวของอ...
024-0004-6530-003-0004ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ยี่ห้อ Jumper รุ่น JPD-500D
เครื่องวัดความอิ่มตัวของอ...
024-0003-6530-003-0004ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ยี่ห้อ Jumper รุ่น JPD-500D
เครื่องวัดความอิ่มตัวของอ...
024-0002-6530-003-0004ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ยี่ห้อ Jumper รุ่น JPD-500D
เครื่องวัดความอิ่มตัวของอ...
024-0001-6530-003-0004ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องมือใช้ในการส่องหลอดลม Laryngoscope Blade
ชุดเครื่องมือใช้ในการส่อง...
024-0006-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดเครื่องมือใช้ในการส่องหลอดลม Laryngoscope Blade
ชุดเครื่องมือใช้ในการส่อง...
024-0005-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

กล้องส่องคอสำหรับช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดมีจอภาพแบบพกพา
กล้องส่องคอสำหรับช่วยใส่ท...
024-0001-6515-087-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ยี่ห้อ Philips รุ่น DFM100 สหรัฐอเมริกา
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ...
024-0003-6515-027-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

โคมไฟส่องตรวจ (LED) 3 ดวง ชนิดล้อเลื่อน
โคมไฟส่องตรวจ (LED) 3 ดวง...
024-0001-6530-005-0005ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 33 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ยี่ห้อ Mindray รุ่น BeneHeart D3 ประเทศจีน
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ...
024-0002-6515-027-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 154 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท่อนำแสงได้ ยี่ห้อ Riester
เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบ...
024-0004-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท่อนำแสงได้ ยี่ห้อ Riester
เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบ...
024-0003-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หัวตรวจอวัยวะภายในด้วยเคลื่อนเสียงความถี่สูง ชนิด 3 รูปแบบ
หัวตรวจอวัยวะภายในด้วยเคล...
024-0002-6525-006-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 19 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

อุปกรณ์วัดความดันลูกตา Tomometer
อุปกรณ์วัดความดันลูกตา To...
024-0002-6515-076-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท่อนำแสงได้ ยี่ห้อ Riester
เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบ...
024-0002-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 46 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท่อนำแสงได้ ยี่ห้อ Riester
เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบ...
024-0001-6515-076-0002ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 64 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ยี่ห้อ MINDRAY รุ่น BENEHERAT D1
เครื่องกระตุ้นการทำงานของ...
024-0001-6515-027-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 46 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

กล้องโทรทรรศน์ ชนิด 2 ตา ยี่ห้อ OLYMPLUS รุ่น CX23 LED
กล้องโทรทรรศน์ ชนิด 2 ตา ...
024-0003-6650-002-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดตรวจตา ยี่ห้อ Rister รุ่น  R3723
ชุดตรวจตา ยี่ห้อ Rister ร...
024-0012-6515-076-0003ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 34 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดตรวจตา ยี่ห้อ Rister รุ่น  R3723
ชุดตรวจตา ยี่ห้อ Rister ร...
024-0011-6515-076-0003ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 29 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย...
024-0002-6530-001-0003ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 23 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย...
024-0001-6530-001-0003ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 41 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ HITASHI ญี่ปุ่น
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้ว...
024-0001-6525-006-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 24 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ยี่ห้อZOLL รุ่น R Series ประเทศสหรัฐอเมริกา
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ...
037-0018-6515-027-0001/59
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 24 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องเจาะไขกระดูก
เครื่องเจาะไขกระดูก...
037-0014-6515-032-0001/58
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 14 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บ...
024-0013-6530-002-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 55 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บ...
024-0012-6530-002-0001ศพค.
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 20 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เตียงนอนแบบธรรมดา
เตียงนอนแบบธรรมดา...
020-0090-6530-001-0001
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 20 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เตียงนอนแบบธรรมดา
เตียงนอนแบบธรรมดา...
020-0089-6530-001-0001
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 25 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เตียงนอนแบบธรรมดา
เตียงนอนแบบธรรมดา...
020-0088-6530-001-0001
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 34 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เสื่อโยคะ
เสื่อโยคะ...
เสื่อโยคะ
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เฝือกดามคอชนิดปรับระดับได้
เฝือกดามคอชนิดปรับระดับได...
เฝือกดามคอชนิดปรับระดับได้
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 47 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ถาดทำแผล
ถาดทำแผล...
ถาดทำแผล
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 166 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ถาดตื้นสี่เหลี่ยม
ถาดตื้นสี่เหลี่ยม...
ถาดตื้นสี่เหลี่ยม
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 39 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ถ้วยสแตนเลสเล็ก
ถ้วยสแตนเลสเล็ก...
ถ้วยสแตนเลสเล็ก
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 17 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ถ้วยสแตนเลส 150 cc
ถ้วยสแตนเลส 150 cc...
ถ้วยสแตนเลส 150 cc
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ด้ามมีด No.3
ด้ามมีด No.3...
ด้ามมีด No.3
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 78 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดตรวจตา
ชุดตรวจตา...
ชุดตรวจตา
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชามสแตนเลส
ชามสแตนเลส...
ชามสแตนเลส
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 10 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชามรูปไต
ชามรูปไต...
ชามรูปไต
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 37 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

จุกยางพร้อมหลอดแก้ว 3 รู สั้น-สั้น-ยาว
จุกยางพร้อมหลอดแก้ว 3 รู ...
จุกยางพร้อมหลอดแก้ว 3 รู สั้น-สั้น-ยาว
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

จุกยางพร้อมหลอดแก้ว 2 รู สั้น-สั้น
จุกยางพร้อมหลอดแก้ว 2 รู ...
จุกยางพร้อมหลอดแก้ว 2 รู สั้น-สั้น
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

จุกยางพร้อมหลอดแก้ว 2 รู สั้น-ยาว
จุกยางพร้อมหลอดแก้ว 2 รู ...
จุกยางพร้อมหลอดแก้ว 2 รู สั้น-ยาว
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ขวด Chest Drain 1000 cc
ขวด Chest Drain 1000 cc...
ขวด Chest Drain 1000 cc
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

กรรไกรตัดไหม
กรรไกรตัดไหม...
กรรไกรตัดไหม
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 78 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Tooth Forceps
Tooth Forceps...
Tooth Forceps
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 202 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Tongue Blade (ที่กดลิ้น)
Tongue Blade (ที่กดลิ้น)...
Tongue Blade (ที่กดลิ้น)
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Senn retractor
Senn retractor...
Senn retractor
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Screw Clamp
Screw Clamp...
Screw Clamp
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Non Tooth Forceps
Non Tooth Forceps...
Non Tooth Forceps
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 171 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle Holder
Needle Holder...
Needle Holder
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 84 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Metzenbaum 7 นิ้ว
Metzenbaum 7 นิ้ว...
Metzenbaum 7 นิ้ว
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 40 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Metzenbaum 5 นิ้ว
Metzenbaum 5 นิ้ว...
Metzenbaum 5 นิ้ว
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 72 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Laryngoscopic handle และ Blade (โค้ง) - (ตรง)
Laryngoscopic handle และ ...
Laryngoscopic handle และ Blade - กระเป๋าสีฟ้า
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Laryngoscopic handle และ Blade (ตรง)
Laryngoscopic handle และ ...
Laryngoscopic handle และ Blade
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 24 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Laryngoscopic handle และ Blade (โค้ง)
Laryngoscopic handle และ ...
Laryngoscopic handle และ Blade
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Heimlich Maneuver/Choking Training
Heimlich Maneuver/Choking...
Heimlich Maneuver/Choking Training
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 33 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Cricotracheotomy Trainer
Cricotracheotomy Trainer...
Cricotracheotomy Trainer
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 17 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Connector
Connector...
Connector
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Clear Acrylic  box (for intubation)
Clear Acrylic box (for i...
Clear Acrylic box (for intubation)
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Artery Clamp โค้ง 6 นิ้ว
Artery Clamp โค้ง 6 นิ้ว...
Artery Clamp โค้ง 6 นิ้ว
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 42 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Artery Clamp ตรง 6 นิ้ว
Artery Clamp ตรง 6 นิ้ว...
Artery Clamp ตรง 6 นิ้ว
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 39 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Ambu Bag Infant (เด็กเล็ก) 250 ml
Ambu Bag Infant (เด็กเล็ก...
Ambu Bag Infant (เด็กเล็ก) 250 ml
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 61 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Ambu Bag Child (เด็กโต) 500 ml
Ambu Bag Child (เด็กโต) 5...
Ambu Bag Child (เด็กโต) 500 ml
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 45 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Ambu Bag Adult (ผู้ใหญ่) 1500 ml
Ambu Bag Adult (ผู้ใหญ่) ...
Ambu Bag Adult (ผู้ใหญ่) 1500 ml
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 96 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Adson Tooth
Adson Tooth...
Adson Tooth
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 36 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Adson Non Tooth
Adson Non Tooth...
Adson Non Tooth
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 36 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่อง AED
เครื่อง AED...
037-0021-6515-027-0001/59
🔘 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สถิติ : 56 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด