เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

หุ่นทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์

หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)ผู้ใหญ่พร้อมชุดจำลองสถานการณ์
หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสู...
024-0148-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจแบบฝึกใส่ท่อหายใจได้ ยี่ห้อ Gaumard
หุ่นจำลองฝึกฟังเสียงหัวใจ...
024-0129-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 11 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองทารกแรกเกิด
หุ่นจำลองทารกแรกเกิด...
024-0096-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 8 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการใส่สายระบายทรวงอก (แบบ 2 ข้าง)
หุ่นฝึกการใส่สายระบายทรวง...
024-0093-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 26 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการทำ Closed Reduction ของ Shoulder Dislocation
หุ่นฝึกการทำ Closed Reduc...
024-0089-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นระบบจำลองสถานการณ์ ทางการแพทย์เสมือนจริง เพื่อฝึกทักษะขนิดไร้สาย
หุ่นระบบจำลองสถานการณ์ ทา...
024-0068-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 134 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองการใส่ท่อระบายจากปอด
หุ่นจำลองการใส่ท่อระบายจา...
024-0060-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 10 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกให้สารน้ำและยาทางไขกระดูกทารก
หุ่นฝึกให้สารน้ำและยาทางไ...
024-0057-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 15 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกช่วยผู้ป่วยแบบชุด 4 ตัว ขนาดครึ่งตัว
หุ่นฝึกช่วยผู้ป่วยแบบชุด ...
024-0056-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 89 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต-ขั้นสูง ALS ผู้ใหญ่ พร้อม Laptop Computer
หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิ...
024-0049-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 19 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่น CPR ผู้ใหญ่
หุ่น CPR ผู้ใหญ่...
024-0017-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถิติ : 23 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด