หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต-ขั้นสูง ALS ผู้ใหญ่ พร้อม Laptop Computer (งบลงทุน สบพช)

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0049-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 19 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต-ขั้นสูง ALS ผู้ใหญ่ พร้อม Laptop Computer


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต-ขั้นสูง ALS ผู้ใหญ่ พร้อม Laptop Computer
  • ปี่ที่จัดซื้อ 1 พฤษภาคม 2556
  • จากบริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

ADMIN