หุ่นฝึกการใส่สายระบายทรวงอก (แบบ 2 ข้าง)

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0093-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 30 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

​หุ่นฝึกการใส่สายระบายทรวงอก (แบบ 2 ข้าง)


  • ​​รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกการใส่สายระบายทรวงอก (แบบ 2 ข้าง) Thoracenthesis Simulator 
  • Serial : 5042
  • ปี่ที่จัดซื้อ 15 กันยายน 2560
  • จากบริษัท บริษัท บริลเลี่ยน รับเบอร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

 

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

คู่มือการใช้งาน

ADMIN