หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)ผู้ใหญ่พร้อมชุดจำลองสถานการณ์

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0148-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 40 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)ผู้ใหญ่พร้อมชุดจำลองสถานการณ์


  • รายการครุภัณฑ์  หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)ผู้ใหญ่พร้อมชุดจำลองสถานการณ์
  • เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 024-0148-212/หุ่น
  • ปี่ที่จัดซื้อ 14 กรกฎาคม 2566
  • จากบริษัท บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน DFU RA Simulator ภาษาไทย

คำแนะนำในการใช้ SimPad ร่วมกับหุ่น

คู่มือการใช้งาน DFU RA Simulator ภาษาอังกฤษ

คู่มือการใช้งาน SimPad

คำแนะนำในการใช้ SimPad ร่วมกับหุ่น

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

ADMIN