หุ่นฝึกการทำ Closed Reduction ของ Shoulder Dislocation

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0089-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นฝึกการทำ Closed Reduction


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกการทำ Closed Reduction ของ Shoulder Dislocation
  • S/N : OT60-007-6-1
  • ปี่ที่จัดซื้อ 15 กันยายน 2560
  • จากบริษัท บริษัท บริลเลี่ยน รับเบอร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN