หุ่น CPR ผู้ใหญ่ (งบลงทุน สบพช)

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0017-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 23 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่น CPR ผู้ใหญ่


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่น CPR ผู้ใหญ่
  • ปี่ที่จัดซื้อ 14 กุมภาพันธ์ 2545
  • จากบริษัท หจก.โฟร์ไดเมนชั่น อี.เอ็ม.
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

 

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

ADMIN