หุ่นฝึกช่วยผู้ป่วยแบบชุด 4 ตัว ขนาดครึ่งตัว

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0056-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 102 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

* ระบุยืมตามจำนวนที่ต้องการใช้ / ตัว

 

หุ่นฝึกช่วยผู้ป่วยแบบชุด 4 ตัว ขนาดครึ่งตัว


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกช่วยผู้ป่วยแบบชุด 4 ตัว ขนาดครึ่งตัว ทำด้วยยางและพลาสติก / Little Anne QCPR
  • ปี่ที่จัดซื้อ 21 กรกฏาคม 2557
  • จากบริษัท บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

ADMIN