ไฟฟ้าและวิทยุ

หุ่นทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์

ไมล์ประชุมทางไกล ยี่ห้อ YEALINK รุ่น CP900
ไมล์ประชุมทางไกล ยี่ห้อ Y...
024-0029-5965-001-0003ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ลำโพงสนามพร้อมไมโครโฟน (รุ่น APS-107)
ลำโพงสนามพร้อมไมโครโฟน (ร...
024-0012-5835-001-0002ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ลำโพงสนามพร้อมไมโครโฟน (รุ่น APS-107)
ลำโพงสนามพร้อมไมโครโฟน (ร...
024-0011-5835-001-0002ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Spotlight Presentation Remote
Spotlight Presentation Re...
024-0004-5835-014-0002ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Spotlight Presentation Remote
Spotlight Presentation Re...
024-0003-5835-014-0002ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Spotlight Presentation Remote
Spotlight Presentation Re...
024-0002-5835-014-0002ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Spotlight Presentation Remote
Spotlight Presentation Re...
024-0001-5835-014-0002ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องบันทึกเสียง Linear pcm ซี่รี่ย์ sx...(รุ่น ICD-SX734)
เครื่องบันทึกเสียง Linear...
024-0003-5835-006-0001ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เครื่องบันทึกเสียง ยี่ห้อ SONY รุ่น ICD UX91F/RC
เครื่องบันทึกเสียง ยี่ห้อ...
024-0001-5835-006-0001ศพค.
🔘 ไฟฟ้าและวิทยุ
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด