ออร์โธปิดิกส์

หุ่นทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์

โมเดลจำลองการฝึกทักษะการซ่อมแซมเส้นเอ็น
โมเดลจำลองการฝึกทักษะการซ...
024-0140-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการเจาะน้ำข้อเข่าและการ Skeletal
หุ่นฝึกการเจาะน้ำข้อเข่าแ...
024-0139-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการพันเฝือกขา
หุ่นฝึกการพันเฝือกขา...
024-0138-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 14 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการพันเฝือกแขน
หุ่นฝึกการพันเฝือกแขน...
024-0137-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการทำ Closed Reduction ของ Colles
หุ่นฝึกการทำ Closed Reduc...
024-0136-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตการฝึกฉีดยาข้อมือ
หุ่นสาธิตการฝึกฉีดยาข้อมื...
024-0135-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองโครงกระดูกมือ
หุ่นจำลองโครงกระดูกมือ...
024-0084-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองโครงกระดูกเท้า
หุ่นจำลองโครงกระดูกเท้า...
024-0083-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกล้ามเนื้อแขน
หุ่นจำลองกล้ามเนื้อแขน...
024-0082-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกระดูกสันหลังส่วนคอ
หุ่นจำลองกระดูกสันหลังส่ว...
024-0080-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกระดูกสันหลังพร้อมกระดูกเชิงกราน
หุ่นจำลองกระดูกสันหลังพร้...
024-0079-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกราน
หุ่นจำลองกระดูกสันหลังและ...
024-0067-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกล้ามเนื้อแขนและไหล่ (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองกล้ามเนื้อแขนและ...
024-0038-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นการเรียนการสอนในระบบกล้ามเนื้อ (งบลงทุน สบพช)
หุ่นการเรียนการสอนในระบบก...
024-0011-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นโครงกระดูกรุ่นมาตรฐาน
หุ่นโครงกระดูกรุ่นมาตรฐาน...
024-0007-212/หุ่น
🔘 ออร์โธปิดิกส์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด