ศัลยศาสตร์

หุ่นทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์

หุ่นจำลองสำหรับฝึกหัดใส่สายสวนที่ Central vein
หุ่นจำลองสำหรับฝึกหัดใส่ส...
024-0132-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการใส่สายระบายทรวงอก(แบบ 2 ข้าง)
หุ่นฝึกการใส่สายระบายทรวง...
024-0131-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ชุดฝึกทักษะด้านการวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์จำลอง ยี่ห้อ Sonosim (งบลงทุน สบพช)
ชุดฝึกทักษะด้านการวินิจฉั...
024-0127-212/ชุดฝึกทักษะ
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการเจาะหลอดลม
หุ่นฝึกการเจาะหลอดลม...
024-0120-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นโครงกระดูก XC-101 180CM SKELETON
หุ่นโครงกระดูก XC-101 180...
หุ่นโครงกระดูก XC-101 180CM SKELETON
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกการให้สารน้ำทางไขกระดูกผู้ใหญ่
หุ่นจำลองสำหรับฝึกการให้ส...
024-0117-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการอัลตร้าซาวด์สำหรับเจาะน้ำในช่องปอดและหัวใจ
หุ่นฝึกการอัลตร้าซาวด์สำห...
024-0112-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 16 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการตรวจทวารหนักและต่อมลูกหมาก
หุ่นฝึกการตรวจทวารหนักและ...
024-0099-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 17 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองการตรวจอัณฑะ (Tesitcle Models)
หุ่นจำลองการตรวจอัณฑะ (Te...
024-0086-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกะโหลกศรีษะ
หุ่นจำลองกะโหลกศรีษะ...
024-0069-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศหญิง
หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศ...
024-0063-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 17 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย พร้อมกระเพาะปัสสาวะ
หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศ...
024-0062-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 35 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย
หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศ...
024-0055-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 29 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกตรวจเต้านม
หุ่นจำลองฝึกตรวจเต้านม...
024-0123-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 25 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองโครงกระดูก (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองโครงกระดูก (งบลง...
024-0035-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นแขนสำหรับฝึกเย็บแผลผ่าตัด (งบลงทุน สบพช)
หุ่นแขนสำหรับฝึกเย็บแผลผ่...
024-0008-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นการเรียนการสอนในระบบประสาท (งบลงทุน สบพช)
หุ่นการเรียนการสอนในระบบป...
024-0006-212/หุ่น
🔘 ศัลยศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด