ชุดฝึกทักษะด้านการวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์จำลอง ยี่ห้อ Sonosim (งบลงทุน สบพช)

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0127-212/ชุดฝึกทักษะ
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

ชุดฝึกทักษะด้านการวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์จำลอง ยี่ห้อ Sonosim


  • รายการครุภัณฑ์ ชุดฝึกทักษะด้านการวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์จำลอง ยี่ห้อ Sonosim
  • ปีที่ซื้อ 8 มีนาคม 2565
  • ซื้อจากบริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN