หุ่นฝึกการตรวจทวารหนักและต่อมลูกหมาก

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0099-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ 0 ชิ้น

 

​หุ่นฝึกการตรวจทวารหนักและต่อมลูกหมาก


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกการตรวจทวารหนักและต่อมลูกหมาก
  • S/N S60-027-9-1
  • ปีที่ซื้อ 29 ธันวาคม 2560
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท บริลเลี่ยน รับเบอร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

  • Film KUB PR การ on CBI
  • และอื่นๆ
ADMIN