หุ่นจำลองสำหรับฝึกการให้สารน้ำทางไขกระดูกผู้ใหญ่

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0117-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ 0 ชิ้น

หุ่นจำลองสำหรับฝึกการให้สารน้ำทางไขกระดูกผู้ใหญ่


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองสำหรับฝึกการให้สารน้ำทางไขกระดูกผู้ใหญ่
  • ปีที่ซื้อ 23 มีนาคม 2564
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN