จักษุวิทยา

หุ่นทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์

หุ่นฝึกการตรวจจอประสาทตา แบบจอ LED
หุ่นฝึกการตรวจจอประสาทตา ...
024-0095-212/หุ่น
🔘 จักษุวิทยา
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา ...
024-0025-212/หุ่น
🔘 จักษุวิทยา
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา ...
024-0024-212/หุ่น
🔘 จักษุวิทยา
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา ...
024-0023-212/หุ่น
🔘 จักษุวิทยา
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองเบ้าตาพร้อมลูกตา (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองเบ้าตาพร้อมลูกตา...
024-0018-212/หุ่น
🔘 จักษุวิทยา
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด