หุ่นฝึกการตรวจจอประสาทตา แบบจอ LED

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0095-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 20 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นฝึกการตรวจจอประสาทตา แบบจอ LED


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกการตรวจจอประสาทตา แบบจอ LED / (Ophthalmoscopy Training Model)
  • หมายเลข S/N : O60 - 007 - 6 - 1
  • ปี่ที่จัดซื้อ 15 กันยายน 2560
  • จากบริษัท บริษัท บริลเลี่ยน รับเบอร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

 

สามารถใช้ร่วมกับครุภัณฑ์ทางการแพทย์

คู่มือการใช้งาน

ADMIN