หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา (งบลงทุน สบพช)

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0023-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา : Examination Eye Simulator 
  • ปี่ที่จัดซื้อ 2 กรกฏาคม 2550
  • จากบริษัท บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

สามารถใช้ร่วมกับครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ADMIN