หุ่นจำลองเบ้าตาพร้อมลูกตา (งบลงทุน สบพช)

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0018-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นจำลองเบ้าตาพร้อมลูกตา


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองเบ้าตาพร้อมลูกตา
  • ปี่ที่จัดซื้อ 14 กุมภาพันธ์ 2545
  • จากบริษัท หจก. โฟร์ไดเมนชั่น  อี.เอ็ม.
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

 

ADMIN