กุมารเวชศาสตร์

หุ่นทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์

หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดและให้สารน้ำ
หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดแ...
024-0150-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหารทางจมูก
หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหารท...
024-0134-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตการฝึกใส่สายสวนทางหลอดเลือดสายสะดือทารก
หุ่นสาธิตการฝึกใส่สายสวนท...
024-0133-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจในทารกแรกเกิด
หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อช่วย...
024-0126-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 10 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองเด็กทารกสำหรับฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองเด็กทารกสำหรับฝึ...
024-0125-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 53 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกเด็กจำลองการฝึกทักษะการตรวจเจาะไขสันหลัง
หุ่นฝึกเด็กจำลองการฝึกทัก...
024-0122-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 14 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)เด็กพร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรม
หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสู...
024-0121-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 20 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดให้สารน้ำ
หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดใ...
024-0119-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 34 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นแขนเด็กสำหรับให้น้ำเกลือ
หุ่นแขนเด็กสำหรับให้น้ำเก...
024-0108-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นทารกฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานพร้อมอุปกรณ์ประมวลผลแบบไร้สาย
หุ่นทารกฝึกการช่วยชีวิตขั...
024-0107-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นเด็กฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานพร้อมชุดประมวลผล
หุ่นเด็กฝึกการช่วยชีวิตขั...
024-0106-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 8 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองทารกแรกเกิดสำหรับฝึกปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ
หุ่นจำลองทารกแรกเกิดสำหรั...
024-0085-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารก เพศหญิง
หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารก...
024-0054-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 33 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารก เพศชาย
หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารก...
024-0053-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 33 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด...
024-0043-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 23 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด...
024-0042-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 14 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่น CPR ทารกสำหรับฝึกนวดหัวใจและผายปอด
หุ่น CPR ทารกสำหรับฝึกนวด...
024-0016-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อทางเดินหายใจในทารกแรกเกิด (งบลงทุน สบพช)
หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อทางเ...
024-0014-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 15 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นเด็ก Endotracheal Tube (งบลงทุน สบพช)
หุ่นเด็ก Endotracheal Tub...
024-0005-212/หุ่น
🔘 กุมารเวชศาสตร์
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด