หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)เด็กพร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรม

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0121-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 20 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)เด็กพร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรม


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)เด็กพร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรม
  • ปีที่ซื้อ 8  กรกฎาคม  2564
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน SimPad

คำแนะนำในการใช้ SimPad ร่วมกับหุ่น

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

ADMIN