หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจในทารกแรกเกิด

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0126-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 8 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจในทารกแรกเกิด


  • รายการครุภัณฑ์   หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจในทารกแรกเกิด
  • ปีที่ซื้อ 14  กุมภาพันธ์  2565
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN