หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหารทางจมูก

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0134-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหารทางจมูก


  • ​​รายการครุภัณฑ์   หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหารทางจมูก
  • ปี่ที่จัดซื้อ 30 มกราคม 2566
  • จากบริษัท บริษัท บริลเลี่ยน รับเบอร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN