หุ่นแขนเด็กสำหรับให้น้ำเกลือ

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0108-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

หุ่นแขนเด็กสำหรับให้น้ำเกลือ


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นแขนเด็กสำหรับให้น้ำเกลือ
  • ปีที่ซื้อ 13 กุมภาพันธ์ 2563
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

 

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

ADMIN