สูตินรีเวชวิทยา

หุ่นทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์

หุ่นฝึกตรวจเต้านมแบบมีพยาธิสภาพ
หุ่นฝึกตรวจเต้านมแบบ...
024-0116-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองการบีบน้ำนมด้วยมือ
หุ่นจำลองการบีบน้ำนม...
024-0115-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกปฏิบัติเย็บฝีเย็บ
หุ่นฝึกปฏิบัติเย็บฝี...
024-0111-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการคลำหน้าท้องเพื่อตรวจครรภ์และฟังเสียงหัวใจทารก
หุ่นฝึกการคลำหน้าท้อ...
024-0110-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตฝึกฝังยาคุมกำเนิดชนิดท่อนแขน
หุ่นสาธิตฝึกฝังยาคุม...
024-0109-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกตรวจทารกในครรภ์
หุ่นฝึกตรวจทารกในครร...
024-0101-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกสูติศาสตร์ประเมิน ปากมดลูก ท่าคลอด และเย็บแผลฝีเย็บ
หุ่นฝึกสูติศาสตร์ประ...
024-0100-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองทารกแรกเกิด
หุ่นจำลองทารกแรกเกิด...
024-0097-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตการฝึกตรวจ Dilatation/Effacement Examination Model
หุ่นสาธิตการฝึกตรวจ ...
024-0092-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกใส่ห่วงคุมกำเนิด
หุ่นฝึกใส่ห่วงคุมกำเ...
024-0091-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตการฝึกตรวจภายใน
หุ่นสาธิตการฝึกตรวจภ...
024-0090-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 18 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกระโหลกศรีษะทารกและกระดูกเชิงกราน
หุ่นจำลองกระโหลกศรีษ...
024-0078-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตการฝึกเจาะน้ำคร่ำ
หุ่นสาธิตการฝึกเจาะน...
024-0045-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตฝึกตรวจการเปิดขยายของปากมดลูก
หุ่นสาธิตฝึกตรวจการเ...
024-0044-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการคลอดแบบพื้นฐาน
หุ่นฝึกการคลอดแบบพื้...
024-0041-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด