สูตินรีเวชวิทยา

หุ่นทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์

หุ่นจำลองกระดูกเชิงกรานมนุษย์สำหรับสาธิตการคลอด
หุ่นจำลองกระดูกเชิงกรานมน...
024-0151-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกปฏิบัติเย็บฝีเย็บ
หุ่นฝึกปฏิบัติเย็บฝีเย็บ...
024-0149-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองสาธิตการทำคลอดแบบเต็มตัว
หุ่นจำลองสาธิตการทำคลอดแบ...
024-0141-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกตรวจเต้านมแบบมีพยาธิสภาพ
หุ่นฝึกตรวจเต้านมแบบมีพยา...
024-0116-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองการบีบน้ำนมด้วยมือ
หุ่นจำลองการบีบน้ำนมด้วยม...
024-0115-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกปฏิบัติเย็บฝีเย็บ
หุ่นฝึกปฏิบัติเย็บฝีเย็บ...
024-0111-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการคลำหน้าท้องเพื่อตรวจครรภ์และฟังเสียงหัวใจทารก
หุ่นฝึกการคลำหน้าท้องเพื่...
024-0110-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 11 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตฝึกฝังยาคุมกำเนิดชนิดท่อนแขน
หุ่นสาธิตฝึกฝังยาคุมกำเนิ...
024-0109-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกตรวจทารกในครรภ์
หุ่นฝึกตรวจทารกในครรภ์...
024-0101-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกสูติศาสตร์ประเมิน ปากมดลูก ท่าคลอด และเย็บแผลฝีเย็บ
หุ่นฝึกสูติศาสตร์ประเมิน ...
024-0100-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 14 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองทารกแรกเกิด
หุ่นจำลองทารกแรกเกิด...
024-0097-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตการฝึกตรวจ Dilatation/Effacement Examination Model
หุ่นสาธิตการฝึกตรวจ Dilat...
024-0092-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 10 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกใส่ห่วงคุมกำเนิด
หุ่นฝึกใส่ห่วงคุมกำเนิด...
024-0091-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 17 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตการฝึกตรวจภายใน
หุ่นสาธิตการฝึกตรวจภายใน...
024-0090-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 35 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกระโหลกศรีษะทารกและกระดูกเชิงกราน
หุ่นจำลองกระโหลกศรีษะทารก...
024-0078-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 11 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นสาธิตฝึกตรวจการเปิดขยายของปากมดลูก
หุ่นสาธิตฝึกตรวจการเปิดขย...
024-0044-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการคลอดแบบพื้นฐาน (งบลงทุน สบพช)
หุ่นฝึกการคลอดแบบพื้นฐาน ...
024-0041-212/หุ่น
🔘 สูตินรีเวชวิทยา
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด