หุ่นฝึกใส่ห่วงคุมกำเนิด

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0091-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ 0 ชิ้น

 

หุ่นฝึกใส่ห่วงคุมกำเนิด


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกใส่ห่วงคุมกำเนิด
  • หมายเลข S/N OG60-032-7-1
  • ปีที่ซื้อ 15 กันยายน 2560
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท บริลเลี่ยน รับเบอร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN