หุ่นสาธิตฝึกฝังยาคุมกำเนิดชนิดท่อนแขน

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0109-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 8 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นสาธิตฝึกฝังยาคุมกำเนิดชนิดท่อนแขน


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นสาธิตฝึกฝังยาคุมกำเนิดชนิดท่อนแขน
  • ปี่ที่จัดซื้อ 19 มีนาคม 2563
  • จากบริษัท บริษัท บริลเลี่ยน รับเบอร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN