หุ่นจำลองกระโหลกศรีษะทารกและกระดูกเชิงกราน

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0078-212/หุ่น
สถานที่ : อาคารสูติ-นรีเวชกรรม
สถิติ : 10 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นจำลองกระโหลกศรีษะทารกและกระดูกเชิงกราน


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองกระโหลกศรีษะทารกและกระดูกเชิงกราน
  • ปีที่ซื้อ 13 พฤษภาคม 2559
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องประชุมดอกประดู่ (ตึกคลอด)
ADMIN