หุ่นฝึกตรวจเต้านมแบบมีพยาธิสภาพ

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0116-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

หุ่นฝึกตรวจเต้านม


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกตรวจเต้านม
  • ปีที่ซื้อ 18 มกราคม 2564
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN