หุ่นจำลองการบีบน้ำนมด้วยมือ

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0115-212/หุ่น
สถานที่ : อาคารสูติ-นรีเวชกรรม
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

หุ่นจำลองการบีบน้ำนมด้วยมือ


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองการบีบน้ำนมด้วยมือ
  • ปีที่ซื้อ 18 มกราคม 2564
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องประชุมดอกประดู่ (ตึกคลอด)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN