หุ่นสาธิตฝึกตรวจการเปิดขยายของปากมดลูก

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0044-212/หุ่น
สถานที่ : อาคารสูติ-นรีเวชกรรม
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

 

หุ่นสาธิตฝึกตรวจการเปิดขยายของปากมดลูก


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นสาธิตฝึกตรวจการเปิดขยายของปากมดลูก
  • ปีที่ซื้อ 27 มีนาคม 2555
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท อัพไรท์ เฮลท์แคร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องประชุมดอกประดู่ (ตึกคลอด)
ADMIN