หุ่นฝึกการคลำหน้าท้องเพื่อตรวจครรภ์และฟังเสียงหัวใจทารก

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0110-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 11 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นฝึกการคลำหน้าท้องเพื่อตรวจครรภ์และฟังเสียงหัวใจทารก


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกการคลำหน้าท้องเพื่อตรวจครรภ์และฟังเสียงหัวใจทารก
  • ปี่ที่จัดซื้อ 19 มีนาคม 2563
  • จากบริษัท บริษัท บริลเลี่ยน รับเบอร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN