หุ่นสาธิตการฝึกตรวจภายใน

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0090-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 33 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

​หุ่นสาธิตการฝึกตรวจภายใน


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นสาธิตการฝึกตรวจภายใน Vaginal palpation Model
  • หมายเลข S/N OG60-009-7-1
  • ปีที่ซื้อ 15 กันยายน 2560
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท  บริลเลี่ยน รับเบอร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน
สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

ADMIN