หุ่นจำลองทารกแรกเกิด

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0097-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นจำลองทารกแรกเกิด


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองทารกแรกเกิด
  • หมายเลข S/N OG60-019-1-1-1
  • ปีที่ซื้อ 15 กันยายน 2560
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท บริลเลี่ยน รับเบอร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN