วิสัญญีวิทยา

หุ่นทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์

หุ่นฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ ยี่ห้อ KYOTO KAGAKU ประเทศญี่ปุ่น
หุ่นฝึกการใส่ท่อช่วย...
024-0128-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง
หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง...
024-0113-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่
หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเ...
024-0114-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ
หุ่นจำลองฝึกใส่ท่อช่...
090-0102-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์
หุ่นฝึกการตรวจด้วยเค...
024-0098-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการเจาะน้ำไขสันหลัง
หุ่นฝึกการเจาะน้ำไขส...
024-0094-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง
หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง...
024-0088-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกระดูกคอและหัวไหล่
หุ่นจำลองกระดูกคอและ...
024-0066-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกท่อช่วยหายใจสำหรับเด็กโต
หุ่นฝึกท่อช่วยหายใจส...
024-0065-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกจำลองใส่ท่อช่วยหายใจยาก สำหรับผู้ใหญ่
หุ่นฝึกจำลองใส่ท่อช่...
024-0061-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 30 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่
หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหาย...
024-0050-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่
หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหาย...
024-0027-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด