วิสัญญีวิทยา

หุ่นทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์

หุ่นฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ ยี่ห้อ KYOTO KAGAKU ประเทศญี่ปุ่น (งบลงทุน สบพช)
หุ่นฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจ...
024-0128-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 20 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง
หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง...
024-0113-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 16 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่
หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเล...
024-0114-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ
หุ่นจำลองฝึกใส่ท่อช่วยหาย...
090-0102-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ (งบลงทุน สบพช)
หุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่อง...
024-0098-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 11 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง
หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง...
024-0088-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 28 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองกระดูกคอและหัวไหล่
หุ่นจำลองกระดูกคอและหัวไห...
024-0066-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกท่อช่วยหายใจสำหรับเด็กโต
หุ่นฝึกท่อช่วยหายใจสำหรับ...
024-0065-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกจำลองใส่ท่อช่วยหายใจยาก สำหรับผู้ใหญ่
หุ่นฝึกจำลองใส่ท่อช่วยหาย...
024-0061-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 81 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ (งบลงทุน สบพช)
หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้...
024-0027-212/หุ่น
🔘 วิสัญญีวิทยา
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด