หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0113-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 16 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง
  • ปี่ที่จัดซื้อ 4 ธันวาคม 2563
  • จากบริษัท บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

ADMIN