หุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ (งบลงทุน สบพช)

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0098-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 11 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ / (Phantom)-FAST/Acute Abdomen
  • Serial Number : F-171025-224
  • ปี่ที่จัดซื้อ 8 ธันวาคม 2560
  • จากบริษัท บริษัท บีเจเอส เมติคอล จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

สามารถใช้ร่วมกับครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ADMIN