หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0114-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่
  • ปีที่ซื้อ 18 มกราคม 2564
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

ADMIN