หุ่นจำลองฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 090-0102-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ 0 ชิ้น

 

หุ่นจำลองฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ


สถานที่จัดเก็บ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

* หากต้องการใช้หุ่นทางการศึกษานี้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยืมไปที่กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

วันที่ได้รับ : 04 มีนาคม 2562


สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

ADMIN