หุ่นจำลองกระดูกคอและหัวไหล่

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0066-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องเรียน 2/3
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นจำลองกระดูกคอและหัวไหล่


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองกระดูกคอและหัวไหล่
  • ปี่ที่จัดซื้อ 22 ตุลาคม 2558
  • จากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
ADMIN