วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต

หุ่นทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์

Endotracheal tube Airway (ANES)
Endotracheal tube Airway ...
Endotracheal tube Airway (ANES)
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 56 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Chest Drain
Set Chest Drain...
เบิกจากศูนย์ฯจ่ายกลาง
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 17 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เซตทวารเทียม
เซตทวารเทียม...
เซตทวารเทียม
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

อุปกรณ์ผูกลึก
อุปกรณ์ผูกลึก...
อุปกรณ์ผูกลึก
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 20 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

อุปกรณ์ผูกตึง
อุปกรณ์ผูกตึง...
อุปกรณ์ผูกตึง
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

อุปกรณ์ต่อขาจำลอง
อุปกรณ์ต่อขาจำลอง...
อุปกรณ์ต่อขาจำลอง
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 31 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set เจาะน้ำในช่องท้อง ( abdominal paracentesis )
Set เจาะน้ำในช่องท้อง ( a...
Set เจาะน้ำในช่องท้อง ( abdominal paracentesis )
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 10 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Wet Dressing
Set Wet Dressing...
Set Wet Dressing
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 100 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Urinary Catheterzation
Set Urinary Catheterzatio...
Set Urinary Catheterzation
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 52 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Suture
Set Suture...
Set Suture
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 53 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Surgical Skill Training (lifeform)
Set Surgical Skill Traini...
Set Surgical Skill Training (lifeform)
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Surgical Skill Training
Set Surgical Skill Traini...
Set Surgical Skill Training
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 83 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set PV
Set PV...
Set PV
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 44 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Prosthetic Leg
Set Prosthetic Leg...
Set Prosthetic Leg
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 18 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set PALS
Set PALS...
Set PALS
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 54 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Nasogastric Intubation
Set Nasogastric Intubatio...
Set Nasogastric Intubation
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 35 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Nasal Packing
Set Nasal Packing...
Set Nasal Packing
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 42 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Mobility Aids
Set Mobility Aids...
Set Mobility Aids
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Lumbar Puncture
Set Lumbar Puncture...
Set Lumbar Puncture
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 54 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Life Support Procedure
Set Life Support Procedur...
Set Life Support Procedure
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 20 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Intravenous access
Set Intravenous access...
Set Intravenous access
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 61 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Curettage
Set Curettage...
Set Curettage
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 38 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set BLS
Set BLS...
Set BLS
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 94 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set ATLS
Set ATLS...
Set ATLS
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 67 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set Airway (ER)
Set Airway (ER)...
Set Airway (ER)
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 32 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set ACLS
Set ACLS...
Set ACLS
🔘 วัสดุอุปกรณ์จัดเซ็ต
สถิติ : 123 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด