Set Lumbar Puncture

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : Set Lumbar Puncture
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 54 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )

จัดเซ็ต

 

Lumber pumcture / spinal block 


หุ่นทางการศึกษา ที่ใช้ร่วมกับเซต

 

วัสดุอุปกรณ์

  • เข็ม spinal needle ทุกขนาด
  • syrings ทุกขนาด / syrings แก้ว
  • ชามรูปไต
  • ถุงมือ
  • ผ้าก๊อซ
  • สำลีก้อน
  • เซตทำแผล
  • ขวดเก็บสิ่งส่งตรวจ

 

ADMIN