Set Nasal Packing

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : Set Nasal Packing
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 42 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )

จัดเซ็ต

 

Nasal Packing ( ฝึกห้ามเลือดในโพรงจมูก )


หุ่นทางการศึกษา ที่ใช้ร่วมกับเซต

 

วัสดุอุปกรณ์

  • Head light
  • ถุงมือ
  • Nasal speculum
  • Bayonet forceps
  • Arterial clamp
  • Tongue blade ( ที่กดลิ้น )
  • Gauze drain
  • Vaseline gauze (4x4)
  • Foley catheter ขนาดบอลลูน 30 CC
  • ชามรูปไต
ADMIN