วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

หุ่นทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์

ไม้พันสำลี(COTTON BUD) ขนาด 6นิ้ว no.L-100 ก้าน
ไม้พันสำลี(COTTON BUD) ขน...
ไม้พันสำลี(COTTON BUD) ขนาด 6นิ้ว no.L-100 ก้าน
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 166 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

แผ่น Stomahesive 57 mm.
แผ่น Stomahesive 57 mm....
แผ่น Stomahesive 57 mm.
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เข็ม Suture ชนิด Round
เข็ม Suture ชนิด Round...
เบิกทีละ 12 ชิ้น
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เข็ม Suture ชนิด Cutting
เข็ม Suture ชนิด Cutting...
เบิกทีละ 12 ชิ้น
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เข็มเย็บแผล Round No.32
เข็มเย็บแผล Round No.32...
เข็มเย็บแผล Round No.32 (เบิกเป็นโหล = 1 ซอง)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 95 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เข็มเย็บแผล Round No.24
เข็มเย็บแผล Round No.24...
เข็มเย็บแผล Round No.24 (เบิกเป็นโหล = 1 ซอง)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 95 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เข็มเย็บแผล cutting no.38
เข็มเย็บแผล cutting no.3...
เข็มเย็บแผล cutting no.38 (เบิกเป็นโหล = 1 ซอง)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 95 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เข็มเย็บแผล cutting no.32
เข็มเย็บแผล cutting no.3...
เข็มเย็บแผล cutting no.32 (เบิกเป็นโหล = 1 ซอง)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 95 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เข็มเย็บแผล cutting no.28
เข็มเย็บแผล cutting no.2...
เข็มเย็บแผล cutting no.28 (เบิกเป็นโหล = 1 ซอง)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 95 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

เข็มเย็บแผล cutting no.24
เข็มเย็บแผล cutting no.2...
เข็มเย็บแผล cutting no.24 (เบิกเป็นโหล = 1 ซอง)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 95 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ห่วงอนามัยคุมกำเนิด (IUD) แบบตัว T
ห่วงอนามัยคุมกำเนิด (IUD)...
ห่วงอนามัยคุมกำเนิด (IUD) แบบตัว T
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ห่วงอนามัยคุมกำเนิด (IUD) แบบก้างปลา
ห่วงอนามัยคุมกำเนิด (IUD)...
ห่วงอนามัยคุมกำเนิด (IUD) แบบก้างปลา
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

สำลีลูกใหญ่ 1.4 กรัม-ถุงละ 450 gm
สำลีลูกใหญ่ 1.4 กรัม-ถุงล...
สำลีลูกใหญ่ 1.4 กรัม-ถุงละ 450 gm
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 17 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

สำลีลูกเล็ก 0.35 กรัม-ถุงละ 450 gm
สำลีลูกเล็ก 0.35 กรัม-ถุง...
สำลีลูกเล็ก 0.35 กรัม-ถุงละ 450 gm
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 194 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

สำลีรองเฝือก 6
สำลีรองเฝือก 6...
สำลีรองเฝือก 6
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

สำลีรองเฝือก 4
สำลีรองเฝือก 4...
สำลีรองเฝือก 4
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 14 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

NSS
NSS...
สารน้ำ NSS
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 124 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

สายรัดห้ามเลือดแบบมีตัวล็อก
สายรัดห้ามเลือดแบบมีตัวล็...
สายรัดห้ามเลือดแบบมีตัวล็อก
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 23 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ถุงมือใช้แล้วทิ้ง glove no S
ถุงมือใช้แล้วทิ้ง glove n...
ถุงมือใช้แล้วทิ้ง glove no S
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 173 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ถุงมือใช้แล้วทิ้ง glove no M
ถุงมือใช้แล้วทิ้ง glove n...
ถุงมือใช้แล้วทิ้ง glove no M
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 197 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ถุงมือใช้แล้วทิ้ง glove no L
ถุงมือใช้แล้วทิ้ง glove n...
ถุงมือใช้แล้วทิ้ง glove no L
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 181 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ถุง Natura Drain 57 mm.
ถุง Natura Drain 57 mm....
ถุง Natura Drain 57 mm.
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

กล่องใส่ของมีคม ขนาด 5x10 นิ้ว
กล่องใส่ของมีคม ขนาด 5x10...
กล่องใส่ของมีคม ขนาด 5x10 นิ้ว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 43 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

W9363 Vicrl 2-0 (36mm.1/2c.Tapercut)
W9363 Vicrl 2-0 (36mm.1/2...
W9363 Vicrl 2-0 (36mm.1/2c.Tapercut)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 25 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

VCP304H Vicryl Plus 4/0
VCP304H Vicryl Plus 4/0...
VCP304H Vicryl Plus 4/0
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 25 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Urine bag
Urine bag...
Urine bag
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 16 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Top dressing 3x6 นิ้ว
Top dressing 3x6 นิ้ว...
Top dressing 3x6 นิ้ว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Thoracic catheter straight No 32
Thoracic catheter straigh...
Thoracic catheter straight No 32
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 108 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Thoracic catheter straight NO 28
Thoracic catheter straigh...
Thoracic catheter straight NO 28
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 108 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

T-way
T-way...
T-way
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 145 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

syringe แก้ว 50 cc
syringe แก้ว 50 cc...
syringe แก้ว 50 cc
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

syringe แก้ว 5 cc
syringe แก้ว 5 cc...
syringe แก้ว 5 cc
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 32 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

syringe แก้ว 2 cc
syringe แก้ว 2 cc...
syringe แก้ว 2 cc
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 25 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

syringe แก้ว 10 cc
syringe แก้ว 10 cc...
syringe แก้ว 10 cc
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 26 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Syringe พลาสติก 50 cc
Syringe พลาสติก 50 cc...
Syringe พลาสติก 50 cc
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 145 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Syringe พลาสติก 5 cc
Syringe พลาสติก 5 cc...
Syringe พลาสติก 5 cc
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 177 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Syringe พลาสติก 3 cc
Syringe พลาสติก 3 cc...
Syringe พลาสติก 3 cc
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 164 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Syringe พลาสติก 20 cc
Syringe พลาสติก 20 cc...
Syringe พลาสติก 20 cc
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 153 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Syringe พลาสติก 10 cc
Syringe พลาสติก 10 cc...
Syringe พลาสติก 10 cc
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 168 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Syringe plastic 1ml Luer without Needle
Syringe plastic 1ml Luer ...
Syringe plastic 1ml Luer without Needle
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 146 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Syringe ball NO 2
Syringe ball NO 2...
Syringe ball NO 2
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Syringe 1 CC. 26Gx1/2 TB.
Syringe 1 CC. 26Gx1/2 TB....
Syringe 1 CC. 26Gx1/2 TB.
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Suture silk 4/0
Suture silk 4/0...
Suture silk 4/0
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 95 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Suture silk 3/0
Suture silk 3/0...
Suture silk 3/0
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 95 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Suture silk 2/0
Suture silk 2/0...
Suture silk 2/0
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 95 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Suction Catheter NO 8
Suction Catheter NO 8...
Suction Catheter NO 8
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 99 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Suction Catheter NO 6
Suction Catheter NO 6...
Suction Catheter NO 6
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 101 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Suction Catheter NO 16
Suction Catheter NO 16...
Suction Catheter NO 16
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 102 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Suction Catheter NO 14
Suction Catheter NO 14...
Suction Catheter NO 14
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 102 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Suction Catheter NO 12
Suction Catheter NO 12...
Suction Catheter NO 12
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 101 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Suction Catheter NO 10
Suction Catheter NO 10...
Suction Catheter NO 10
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 100 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

stylet หรือ guide wire ชนิดแข็ง
stylet หรือ guide wire ชน...
stylet หรือ guide wire ชนิดแข็ง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 104 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Sterile Water
Sterile Water...
Sterile Water
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 18 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set พ่นยาเด็ก
Set พ่นยาเด็ก...
Set พ่นยาเด็ก
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Set IV แอร์ยาว
Set IV แอร์ยาว...
Set IV แอร์ยาว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 123 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Sengstaken tube NO 18
Sengstaken tube NO 18...
Sengstaken tube NO 18
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Sengstaken tube NO 16
Sengstaken tube NO 16...
Sengstaken tube NO 16
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Povidine
Povidine...
Povidine
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Plaster ใส 1/2
Plaster ใส 1/2...
Plaster ใส 1/2
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 193 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Plaster ใส 4 นิ้ว
Plaster ใส 4 นิ้ว...
Plaster ใส 4 นิ้ว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Plaster ผ้า 1 นิ้ว
Plaster ผ้า 1 นิ้ว...
Plaster ผ้า 1 นิ้ว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Oxygen mask with bag(เด็ก)
Oxygen mask with bag(เด็ก...
Oxygen mask with bag(เด็ก)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 19 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Oxygen mask with bag(ผู้ใหญ่)
Oxygen mask with bag(ผู้ใ...
Oxygen mask with bag(ผู้ใหญ่)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 101 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Oxygen canular
Oxygen canular...
Oxygen canular
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 102 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Nylon 6/0(11mm.3/8c.reverse cut P/W1610)
Nylon 6/0(11mm.3/8c.rever...
Nylon 6/0(11mm.3/8c.reverse cut P/W1610)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Nylon 5/0(11mm.reverse cut/W1611)
Nylon 5/0(11mm.reverse cu...
Nylon 5/0(11mm.reverse cut/W1611)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Nylon 4/0(19mm.3/8c.cutting/N4019)
Nylon 4/0(19mm.3/8c.cutti...
Nylon 4/0(19mm.3/8c.cutting/N4019)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Nylon 3/0(30mm.3/8c.reverse cutting/N3030)
Nylon 3/0(30mm.3/8c.rever...
Nylon 3/0(30mm.3/8c.reverse cutting/N3030)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Nylon 3/0(24mm.3/8c.reverse cutting/N3024)
Nylon 3/0(24mm.3/8c.rever...
Nylon 3/0(24mm.3/8c.reverse cutting/N3024)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Nylon 2/0(39mm.3/8c.reverse cutting/N2039)
Nylon 2/0(39mm.3/8c.rever...
Nylon 2/0(39mm.3/8c.reverse cutting/N2039)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Novasorb quick2/0(37mm.Tapercut)
Novasorb quick2/0(37mm.Ta...
Novasorb quick2/0(37mm.Tapercut)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 24 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Novasorb 4/0 19mm.3/8 cutting undye
Novasorb 4/0 19mm.3/8 cut...
Novasorb 4/0 19mm.3/8 cutting undye
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 24 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Normal Sterile
Normal Sterile...
Normal Sterile
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 20 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

NG tube NO 18
NG tube NO 18...
NG tube NO 18
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 10 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

NG tube NO 16
NG tube NO 16...
NG tube NO 16
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

NG tube NO 14
NG tube NO 14...
NG tube NO 14
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 10 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

NG tube NO 12
NG tube NO 12...
NG tube NO 12
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 10 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

NG tube NO 10
NG tube NO 10...
NG tube NO 10
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

NG tube NO 8
NG tube NO 8...
NG tube NO 8
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

NG tube NO 5
NG tube NO 5...
NG tube NO 5
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle Spinal NO.27เข็มเจาะหลัง
Needle Spinal NO.27เข็มเจ...
Needle Spinal NO.27เข็มเจาะหลัง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 19 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle spinal NO 26เข็มเจาะหลัง(B-braun)
Needle spinal NO 26เข็มเจ...
Needle spinal NO 26เข็มเจาะหลัง(B-braun)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle spinal NO 25เข็มเจาะหลัง
Needle spinal NO 25เข็มเจ...
Needle spinal NO 25เข็มเจาะหลัง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle spinal NO 22เข็มเจาะหลัง
Needle spinal NO 22เข็มเจ...
Needle spinal NO 22เข็มเจาะหลัง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle spinal NO 20
Needle spinal NO 20...
Needle spinal NO 20
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle disposable NO 27x ครึ่งนิ้ว
Needle disposable NO 27x ...
Needle disposable NO 27x ครึ่งนิ้ว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 142 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle disposable NO 26 x ครึ่งนิ้ว
Needle disposable NO 26 x...
Needle disposable NO 26 x ครึ่งนิ้ว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 142 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle disposable NO 25x1 นิ้วครึ่ง
Needle disposable NO 25x1...
Needle disposable NO 25x1 นิ้วครึ่ง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 142 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle disposable NO 25 x 1 นิ้ว
Needle disposable NO 25 x...
Needle disposable NO 25 x 1 นิ้ว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 150 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle disposable NO 24x 1 นิ้วครึ่ง
Needle disposable NO 24x ...
Needle disposable NO 24x 1 นิ้วครึ่ง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 143 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle disposable NO 24 x 1 นิ้ว
Needle disposable NO 24 x...
Needle disposable NO 24 x 1 นิ้ว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 148 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle disposable NO 23x 1 นิ้วครึ่ง
Needle disposable NO 23x ...
Needle disposable NO 23x 1 นิ้วครึ่ง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 146 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle disposable NO 21 x 1 นิ้วครึ่ง
Needle disposable NO 21 x...
Needle disposable NO 21 x 1 นิ้วครึ่ง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 146 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Needle disposable NO 18  x 1 นิ้วครึ่ง
Needle disposable NO 18  ...
Needle disposable NO 18  x 1 นิ้วครึ่ง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 145 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Micropore 1/2 inch
Micropore 1/2 inch...
Micropore 1/2 inch
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 26 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Mersilk No.2 (13X60 cm./W213)-Thysilk 2/0
Mersilk No.2 (13X60 cm./W...
Mersilk No.2 (13X60 cm./W213)-Thysilk 2/0
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 55 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Mersilk No.2 (13X60 cm./W213)
Mersilk No.2 (13X60 cm./W...
Mersilk No.2 (13X60 cm./W213)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 55 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Mersilk No.1 (15x60 cm)
Mersilk No.1 (15x60 cm)...
Mersilk No.1 (15x60 cm)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 50 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Mersilk No.1 (13x60 cm./215)-Thysilk 1/0
Mersilk No.1 (13x60 cm./2...
Mersilk No.1 (13x60 cm./215)-Thysilk 1/0
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 51 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Mersilk 3/0 (13x60 cm./212)-Thysilk 3/0
Mersilk 3/0 (13x60 cm./21...
Mersilk 3/0 (13x60 cm./212)-Thysilk 3/0
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 56 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Medicut NO 24
Medicut NO 24...
Medicut NO 24
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 135 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Medicut NO 22
Medicut NO 22...
Medicut NO 22
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 135 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Medicut NO 20
Medicut NO 20...
Medicut NO 20
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 135 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Medicut NO 18
Medicut NO 18...
Medicut NO 18
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 137 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Medicut NO 16 ( for Anesthetic)
Medicut NO 16 ( for Anest...
Medicut NO 16 ( for Anesthetic)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 44 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Latex tube No.204
Latex tube No.204...
Latex tube No.204 ขนาด 1 ม้วน
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Latex tube No.201
Latex tube No.201...
Latex tube No.201 ขนาด 1 ม้วน
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Latex tube No.200
Latex tube No.200...
Latex tube No.200
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 24 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

K-Y Jelly
K-Y Jelly...
K-Y Jelly
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 116 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Gypsona(เฝือกปูน) 4yds 10 cmx2.7m
Gypsona(เฝือกปูน) 4yds 10...
Gypsona(เฝือกปูน) 4yds 10 cmx2.7m
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 16 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Gypsona 6yds 15 cmx2.7m
Gypsona 6yds 15 cmx2.7m...
Gypsona 6yds 15 cmx2.7m
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 15 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

GLOVE STERILE examination NO S powder free
GLOVE STERILE examination...
GLOVE STERILE examination NO S powder free
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 43 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

GLOVE STERILE examination NO M powder free
GLOVE STERILE examination...
GLOVE STERILE examination NO M powder free
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 46 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

GLOVE STERILE examination NO L powder free
GLOVE STERILE examination...
GLOVE STERILE examination NO L powder free
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 40 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Gauze พับ 4x4
Gauze พับ 4x4...
Gauze พับ 4x4
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 190 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Gauze พับ 3x3
Gauze พับ 3x3...
Gauze พับ 3x3
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 146 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Gauze ผ้าพันแผล 4x6 yds
Gauze ผ้าพันแผล 4x6 yds...
Gauze ผ้าพันแผล 4x6 yds
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Gauze ผ้าพันแผล 3x6 yds
Gauze ผ้าพันแผล 3x6 yds...
Gauze ผ้าพันแผล 3x6 yds
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Gauze drain
Gauze drain...
Gauze drain
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter NO 24 (30 ml)
Foley catheter NO 24 (30 ...
Foley catheter NO 24 (30 ml)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter NO 22
Foley catheter NO 22...
Foley catheter NO 22
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter NO 20
Foley catheter NO 20...
Foley catheter NO 20
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter NO 18
Foley catheter NO 18...
Foley catheter NO 18
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 23 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter NO 16
Foley catheter NO 16...
Foley catheter NO 16
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 29 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter NO 14
Foley catheter NO 14...
Foley catheter NO 14
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 25 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter NO 12
Foley catheter NO 12...
Foley catheter NO 12
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 23 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter NO 10
Foley catheter NO 10...
Foley catheter NO 10
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 23 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter NO 8
Foley catheter NO 8...
Foley catheter NO 8
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter 3 way NO 24
Foley catheter 3 way NO 2...
Foley catheter 3 way NO 24
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter 3 way NO 22
Foley catheter 3 way NO 2...
Foley catheter 3 way NO 22
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 19 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter 3 way NO 20
Foley catheter 3 way NO 2...
Foley catheter 3 way NO 20
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Foley catheter 3 way NO 18
Foley catheter 3 way NO 1...
Foley catheter 3 way NO 18
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 21 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Fixsumo
Fixsumo...
Fixsumo
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 15 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Extension tube (เด็ก) ID 1.1 mm/OD 2.1 mm Length 120 cm.
Extension tube (เด็ก) ID ...
Extension tube (เด็ก) ID 1.1 mm/OD 2.1 mm Length 120 cm.
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Extension tube (ผู้ใหญ่) สายยาว 48 นิ้ว
Extension tube (ผู้ใหญ่) ...
Extension tube (ผู้ใหญ่)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 8(Cuffed)
Endotracheal tube NO 8(Cu...
Endotracheal tube NO 8(Cuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 104 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 7(Cuffed)
Endotracheal tube NO 7(Cu...
Endotracheal tube NO 7(Cuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 104 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 7.5(Cuffed)
Endotracheal tube NO 7.5(...
Endotracheal tube NO 7.5(Cuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 104 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 6.5(Cuffed)
Endotracheal tube NO 6.5(...
Endotracheal tube NO 6.5(Cuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 105 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 6 (Cuffed)
Endotracheal tube NO 6 (C...
Endotracheal tube NO 6 (Cuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 107 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 5.5 (Uncuffed)
Endotracheal tube NO 5.5 ...
Endotracheal tube NO 5.5 (Uncuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 106 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 5 (Uncuffed)
Endotracheal tube NO 5 (U...
Endotracheal tube NO 5 (Uncuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 107 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 4.5 (Uncuffed)
Endotracheal tube NO 4.5 ...
Endotracheal tube NO 4.5 (Uncuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 107 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 4 (Uncuffed)
Endotracheal tube NO 4 (U...
Endotracheal tube NO 4 (Uncuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 107 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 3.5 (Uncuffed)
Endotracheal tube NO 3.5 ...
Endotracheal tube NO 3.5 (Uncuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 107 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 3 (Uncuffed)
Endotracheal tube NO 3 (U...
Endotracheal tube NO 3 (Uncuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 107 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Endotracheal tube NO 2.5 (Uncuffed)
Endotracheal tube NO 2.5 ...
Endotracheal tube NO 2.5 (Uncuffed)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 107 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Elastic bandage 4
Elastic bandage 4...
Elastic bandage 4
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Elastic bandage 3
Elastic bandage 3...
Elastic bandage 3
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Defibrillator Gel
Defibrillator Gel...
Defibrillator Gel
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Cotton ball sterile 70% alcohol
Cotton ball sterile 70% a...
Cotton ball sterile 70% alcohol
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Chromic 3/0 (30 mm.1/2c.round/w4412)
Chromic 3/0 (30 mm.1/2c.r...
Chromic 3/0 (30 mm.1/2c.round/w4412)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 22 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Chlorhexidine
Chlorhexidine...
Chlorhexidine
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 20 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Blade surgical NO 21 (Carbon Steel)
Blade surgical NO 21 (Car...
Blade surgical NO 21 (Carbon Steel)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 84 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Blade surgical NO 15 (Carbon Steel)
Blade surgical NO 15 (Car...
Blade surgical NO 15 (Carbon Steel)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 91 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Blade surgical NO 12 (Carbon Steel)
Blade surgical NO 12 (Car...
Blade surgical NO 12 (Carbon Steel)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 85 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Blade surgical NO 11 (Carbon Steel)
Blade surgical NO 11 (Car...
Blade surgical NO 11 (Carbon Steel)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 95 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Blade surgical NO 10 (Carbon Steel)
Blade surgical NO 10 (Car...
Blade surgical NO 10 (Carbon Steel)
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 91 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Aquasona gel สำหรับกายภาพ ฝากครรภ์ฯ
Aquasona gel สำหรับกายภาพ...
Aquasona gel สำหรับกายภาพ ฝากครรภ์ฯ
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

alcohol gel pump (bottle) เป็น alcohol 70% แบบน้ำแทน
alcohol gel pump (bottle...
alcohol gel pump (bottle) เป็น alcohol 70% แบบน้ำแทน
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Alcohol 70%
Alcohol 70%...
Alcohol 70% ขนาด 450 ml
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 197 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Air way 90 mm สีเหลือง
Air way 90 mm สีเหลือง...
Air way 90 mm สีเหลือง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 103 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Air way 80 mm.สีเขียว
Air way 80 mm.สีเขียว...
Air way 80 mm.สีเขียว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 104 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Air way 70 mm.สีขาว
Air way 70 mm.สีขาว...
Air way 70 mm.สีขาว
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 102 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Air way 60 mm สีดำ
Air way 60 mm สีดำ...
Air way 60 mm สีดำ
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 104 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Air way 50 mm สีฟ้า
Air way 50 mm สีฟ้า...
Air way 50 mm สีฟ้า
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 102 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Air way 100 mm.สีแดง
Air way 100 mm.สีแดง...
Air way 100 mm.สีแดง
🔘 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถิติ : 103 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด