โสตทัศนูปกรณ์

หุ่นทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์

หัวแปลงปลั๊กไฟ
หัวแปลงปลั๊กไฟ...
หัวแปลงปลั๊กไฟ
🔘 โสตทัศนูปกรณ์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

สาย HDMI to HDMI ยาว 2 เมตร
สาย HDMI to HDMI ยาว 2 เม...
สาย HDMI to HDMI ยาว 2 เมตร
🔘 โสตทัศนูปกรณ์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ลำโพงช่วยสอน พร้อมไมค์โครโฟน รุ่น M-M100
ลำโพงช่วยสอน พร้อมไมค์โคร...
ลำโพงช่วยสอน พร้อมไมค์โครโฟน
🔘 โสตทัศนูปกรณ์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

ปลั๊กพ่วง สายไฟยาว 5 เมตร
ปลั๊กพ่วง สายไฟยาว 5 เมตร...
ปลั๊กพ่วง 5 เมตร
🔘 โสตทัศนูปกรณ์
สถิติ : 47 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

NPE GN-410 ไมค์ประชุมคออ่อน
NPE GN-410 ไมค์ประชุมคออ่...
NPE GN-410
🔘 โสตทัศนูปกรณ์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Laser Presentation Remote
Laser Presentation Remote...
Laser Presentation Remote
🔘 โสตทัศนูปกรณ์
สถิติ : 8 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Apple USB-C to VGA
Apple USB-C to VGA...
Apple USB-C to VGA
🔘 โสตทัศนูปกรณ์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Apple USB-C to HDMI
Apple USB-C to HDMI...
Apple USB-C to HDMI
🔘 โสตทัศนูปกรณ์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Apple Lightning to VGA
Apple Lightning to VGA...
Apple Lightning to VGA
🔘 โสตทัศนูปกรณ์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

Apple Lightning to HDMI
Apple Lightning to HDMI...
Apple Lightning to HDMI
🔘 โสตทัศนูปกรณ์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด