สาย HDMI to HDMI ยาว 2 เมตร

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : สาย HDMI to HDMI ยาว 2 เมตร
สถานที่ : ห้องเก็บอุปกรณ์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

สาย HDMI to HDMI ยาว 2 เมตร

ADMIN