ลำโพงช่วยสอน พร้อมไมค์โครโฟน รุ่น M-M100

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : ลำโพงช่วยสอน พร้อมไมค์โครโฟน
สถานที่ : ห้องเก็บอุปกรณ์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

ลำโพงช่วยสอน พร้อมไมค์โครโฟน รุ่น M-M100

Music D.J. BLUETOOTH (M-M100) Black

อุปกรณ์ภายในชุด ประกอบด้วย

  1. กระเป๋า
  2. ตัวเครื่อง M-M100
  3. สายไฟ AC
  4. ไมค์ลอยแบบมือถือ
  5. ตัวส่งสัญญาณไมค์
  6. ไมค์ติดปกเสื้อ
  7. ไมค์คาดศรีษะ
ADMIN