อายุรศาสตร์

หุ่นทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์

หุ่นฝึกฟังเสียงหัวใจและปอด ยี่ห้อ Gaumard
หุ่นฝึกฟังเสียงหัวใจ...
024-0130-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองการฝึกปฏิบัติการ ดูดเสมหะ การให้อาหารทางสาย
หุ่นจำลองการฝึกปฏิบั...
024-0118-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 23 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่
หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเ...
024-0077-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่
หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเ...
024-0076-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองการฝึกฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจ
หุ่นจำลองการฝึกฟังเส...
024-0075-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองหัวเข่า Aspiration
หุ่นจำลองหัวเข่า Asp...
024-0074-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่น Heimlich Maneuver/Choking Charlie
หุ่น Heimlich Maneuv...
024-0028-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 36 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นการเรียนการสอนในระบบย่อยอาหาร
หุ่นการเรียนการสอนใน...
024-0010-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นยางงอขาได้ ขนาดเท่าตัวจริง
หุ่นยางงอขาได้ ขนาดเ...
024-0020-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 31 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด