อายุรศาสตร์

หุ่นทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์

หุ่นฝึกการเจาะช่องท้อง
หุ่นฝึกการเจาะช่องท้อง...
024-0147-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นฝึกฟังเสียงหัวใจและปอด ยี่ห้อ Gaumard (งบลงทุน สบพช)
หุ่นฝึกฟังเสียงหัวใจและปอ...
024-0130-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองการฝึกปฏิบัติการ ดูดเสมหะ การให้อาหารทางสาย
หุ่นจำลองการฝึกปฏิบัติการ...
024-0118-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 35 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่
หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเล...
024-0077-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่
หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเล...
024-0076-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองการฝึกฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจ
หุ่นจำลองการฝึกฟังเสียงหั...
024-0075-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่น Heimlich Maneuver/Choking Charlie (งบลงทุน สบพช)
หุ่น Heimlich Maneuver/Ch...
024-0028-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 45 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นการเรียนการสอนในระบบย่อยอาหาร (งบลงทุน สบพช)
หุ่นการเรียนการสอนในระบบย...
024-0010-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นยางงอขาได้ ขนาดเท่าตัวจริง (งบลงทุน สบพช)
หุ่นยางงอขาได้ ขนาดเท่าตั...
024-0020-212/หุ่น
🔘 อายุรศาสตร์
สถิติ : 43 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด